Thứ Hai, 17/06/2024, 17:22
33.9 C
Ho Chi Minh City

Viện trợ nước ngoài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Viện trợ nước ngoài

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Bài 61:

Viện trợ nước ngoài

Trong phiên họp hàng năm của các nhà tài trợ cho Việt Nam vào tháng 12/2003, lượng vốn ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức hay thường được gọi là viện trợ nước ngoài) cam kết dành cho Việt Nam đạt mức kỷ lục là 2,839 tỉ đô-la. Khi một quốc gia cần vốn để phát triển, viện trợ cũng như đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng. Bài viết này xem xét một số vấn đề về viện trợ.

Thứ nhất, số vốn giải ngân thực tế thường thấp hơn số vốn cam kết, tùy thuộc khả năng của nước nhận viện trợ đề ra được các dự án đồng thời thỏa mãn những điều kiện kèm theo của nhà tài trợ. Trong thập kỷ vừa qua, tỉ lệ giải ngân viện trợ ở Việt Nam chỉ đạt 47% số vốn cam kết. Thứ hai, không phải toàn bộ viện trợ nước ngoài là cho không. Các khoản vay ưu đãi nếu có yếu tố không hoàn lại trên 25% thì đều được gọi chung là ODA. Yếu tố không hoàn lại là sự chênh lệch giữa vốn giải ngân và hiện giá của các khoản trả lại trong tương lai, áp dụng suất chiết khấu thông thường.

Thực tế đa số viện trợ không phải cho không có ý nghĩa quan trọng. Một lãnh đạo của Bộ Tài chính đã có lần phải nhắc nhở là viện trợ và vay không khác nhau nhiều, và những thế hệ sau sẽ phải trả nợ cho sự hoang phí của thế hệ hiện nay.

Thứ ba, hai phần ba viện trợ ở Việt Nam là viện trợ song phương, và thường đi kèm điều kiện phải mua hàng hay dịch vụ của nước viện trợ. Loại này gọi là “viện trợ ràng buộc”. Ngân hàng Thế giới ước tính là đối với viện trợ ràng buộc, giá trị hỗ trợ bị giảm 25%.

Viện trợ cũng liên quan đến lòng tự hào dân tộc, vì chỉ dành cho những nước nghèo nhất. Mới đây Thái Lan tuyên bố từ nay không còn cần viện trợ nước ngoài nữa. Trong bài đăng trên báo Tuổi Trẻ gần đây, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đề cập một câu hỏi: mãi đến nay Việt Nam vẫn luôn là nước nhận viện trợ. Khi nào chúng ta sẽ trở thành nước đi viện trợ?

English:

Foreign Aid

In the annual meeting of donors to Vietnam in December 2003, the amount of Official Development Assistance (ODA; often referred to as foreign aid) committed to Vietnam in 2004 will reach the record amount of US$2,839 billion. When a nation needs capital for development, foreign aid as well as foreign investment can play a crucial role. This article examines a few issues concerning foreign aid.

First, the amount of aid actually disbursed is often lower than the amount pledged. Disbursement depends on the ability of the recipient to generate projects and to satisfy the conditions that donors attach to their support. During the past decade, only 47% of aid commitments to Vietnam have disbursed. Second, not all aid takes the form of grants. Concessional loans, which include a grant element of 25% or more, are also classified as ODA. The grant element is the difference between amount disbursed and the present value of future payments, using normal discount rates.

The fact that most aid is not free has implications. A Ministry of Finance official once remarked that aid is not much different from loans, and that subsequent generations will have to pay for the profligacy of the current generation.

Third, two-thirds of Vietnam’s foreign aid is bilateral, and such aid often comes with requirements to purchase goods and services from the donor country. This is called “tied aid.” The World Bank estimates that tied aid reduces the value of the assistance by 25%.

Foreign aid is also associated with national self-esteem, as it is given to the poorest countries only. Thailand recently announced that it would not longer need foreign aid. In a recent Tuoi Tre article, Dr. Le Dang Doanh addressed a question: Vietnam has always been an aid recipient. When will we become aid donor?

(Đường dẫn tới các bài trước được đăng trong mục Tin bài khác bên dưới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới