Thứ Sáu, 14/06/2024, 13:06
33.9 C
Ho Chi Minh City

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đã có tiêu chí

N.Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Tiêu chí OCOP là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí OCOP.

Sản phẩm OCOP của tỉnh Bến Tre. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 24-2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 148/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh là One Commune One Product), gọi chung là Bộ tiêu chí OCOP, theo TTXVN.

Bộ Tiêu chí OCOP là căn cứ để đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Các sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm gồm 6 nhóm sản phẩm: Thực phẩm; đồ uống; dược liệu và sản phẩm từ dược liệu; hàng thủ công mỹ nghệ; sinh vật cảnh; dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

Bộ Tiêu chí của sản phẩm gồm 3 phần: Phần A là các tiêu chính đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (40 điểm) gồm tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng.

Phần B là các tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị (25 điểm) gồm tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm.

Phần C là các tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm (35 điểm) gồm chỉ tiêu cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo của sản phẩm; tiêu chuẩn sản phẩm; khả năng xuất khẩu, phân phối tại thị trường quốc tế.

Phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm căn cứ vào kết quả đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí OCOP. Tổng điểm đánh giá cho mỗi sản phẩm tối đa là 100 điểm và được phân thành 5 hạng từ 1 sao đến 5 sao.

Sản phẩm có khả năng xuất khẩu hoặc tiếp cận thị trường tốt phải đạt từ 4 sao đến 5 sao. Hạng 5 sao có tổng điểm trung bình đạt từ 90-100 điểm, là sản phẩm đặc trưng, tiêu chuẩn chất lượng cao và hội tụ điều kiện để xuất khẩu. Hạng 4 sao có tổng điểm trung bình đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, là sản phẩm đặc trưng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiếp cận thị trường tốt

Về quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia làm 3 cấp gồm cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương; Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1048/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 781/QĐ-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg.

Các sản phẩm đã được đánh giá, công nhận theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg trước ngày Quyết định này có hiệu lực, được bảo lưu xếp loại trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được công nhận. Đối với sản phẩm được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đánh giá đạt tiềm năng 5 sao, có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao trước ngày 31-12-2022, tiếp tục áp dụng Bộ tiêu chí theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới