Chủ Nhật, 16/06/2024, 08:47
26.2 C
Ho Chi Minh City

UBND huyện được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chính phủ ban hành nghị quyết yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ký 6-5.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể – Ảnh: TL

Cổng thông tin Chính phủ cho biết, Nghị quyết 73/NQ-CP về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể vừa được Chính phủ ban hành, nêu rõ UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tình hình thực tế của địa phương, thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư.

UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các quy định ủy quyền cho UBND cấp huyện quyền tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất, thành viên hội đồng gồm Chủ tịch UBND cấp huyện, lãnh đạo Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chuyên môn liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định.

Nghị quyết của Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để UBND cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được ủy quyền theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã uỷ quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình uỷ quyền.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký 6-5 và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới