Thứ Hai, 17/06/2024, 15:04
35 C
Ho Chi Minh City

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đã từng bước kềm chế tham nhũng, tiêu cực

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đã từng bước kềm chế tham nhũng, tiêu cực

Hoàng Thắng

(KTSG Online) – Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý các hành vi sai phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh lớn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đã từng bước kềm chế tham nhũng, tiêu cực
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo công tác trước Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Không có vùng cấm trong hoạt động chống tham nhũng

Trong bản Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước trước Quốc hội vào sáng 24-3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

Với công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết đã đặc biệt quan tâm đến việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cụ thể, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu. Còn các hành vi sai phạm được xử lý theo phương châm: không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc này đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh lớn, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

“Tham nhũng, tiêu cực từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết.

Với các Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ, tham gia đóng góp những ý kiến xác đáng với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, Chủ tịch nước đã chỉ đạo sát sao việc tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; chỉ đạo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước để báo cáo Quốc hội.

Chủ tịch nước cũng ký Lệnh công bố 72 Luật, 2 Pháp lệnh và được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua.

Ngoài ra, Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước kịp thời, đúng quy định, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, sớm đưa văn bản pháp luật vào cuộc sống.

“Nhiều văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, đồng bộ, vững chắc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đã tham gia các kỳ họp của Quốc hội, các hoạt động của Đoàn đại biểu nơi ứng cử, tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Toàn cảnh phiên họp sáng 24-3. Ảnh: quochoi.vn

Với mối liên hệ giữa Chủ tịch nước và Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết đã có 4 lần dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tiếp và trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. Đồng thời đưa ra định hướng, trao đổi, tham gia ý kiến với Chính phủ và các địa phương về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và những vấn đề nhân dân, cử tri quan tâm.

Còn ở cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết phương thức lãnh đạo của Đảng về cải cách tư pháp, mô hình tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương qua các thời kỳ, tham gia ý kiến về các văn bản, đề án có liên quan đến công tác cải cách tư pháp.

Ngoài ra, Chủ tịch nước đã đôn đốc các ban, bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ đã được đề ra trong Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chỉ đạo và chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 84-KL/TW về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW.

Với công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch nước luôn quan tâm, chăm lo công tác xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với công tác đối ngoại, Chủ tịch nước đã có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Cụ thể, với vai trò chủ nhà năm APEC 2017 của Việt Nam, Chủ tịch nước đã chủ trì thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2017 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ và lãnh đạo các nước, để lại dấu ấn sâu sắc đối với bạn bè quốc tế.

Đáng chú ý, Chủ tịch nước đã có các hoạt động đối ngoại chủ động và phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gồm: phát biểu ghi hình trực tuyến tại một số hội nghị quốc tế quan trọng, điện đàm với lãnh đạo một số nước lớn, láng giềng, một số nước có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nước ta với các nước, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.       

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, với trọng trách Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, ông đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn trong mọi thời điểm, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Trong công tác và sinh hoạt, ông luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

Kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua – theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Ngoài ra, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại hóa

Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện các văn bản luật liên quan đến việc ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng tham gia chỉ đạo công tác ngoại giao của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Với công tác quốc phòng – an ninh, Chủ tịch nước cho biết sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Cuối cùng, Chủ tịch nước sẽ quan tâm lãnh đạo và tổ chức, triển khai các phong trào Thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, gắn các phong trào Thi đua yêu nước với việc "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021 – 2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới