Chủ Nhật, 16/06/2024, 14:56
33.4 C
Ho Chi Minh City

Tốc độ tăng trưởng GDP 10 năm tới là 7-8%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tốc độ tăng trưởng GDP 10 năm tới là 7-8%

Hồng Phúc

Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam – Ảnh Chinhphu.vn

(TBKTSG Online) – Đảng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (GDP) 5 năm tới đạt 7 – 7,5%/năm và GDP bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 7 – 8%/năm. Theo đó, GDP bình quân đầu người năm 2015 khoảng 2.000 đô la Mỹ và năm 2020 đạt khoảng 3.000 đô la Mỹ.

Báo cáo về các văn kiện Đại hội XI của Đảng được Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) Nông Đức Mạnh trình bày sáng 12-1 trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tại Hà Nội cho biết, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020 được xác định là “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Theo đó, giai đoạn 2011-2015, cơ cấu nông nghiệp trong GDP đạt 17-18%, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ đều chiếm khoảng 41-42%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn đấu đạt 55%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, giảm nhập siêu và phấn đấu đến năm 2020 cân bằng được xuất nhập khẩu. Mức bội chi ngân sách giảm xuống 4,5% GDP vào năm 2015.

Cả giai đoạn, từ 2011 đến 2020, các văn kiện của Đảng đã đề ra hướng phấn đấu: GDP bình quân đạt 7-8%/năm. GDP năm 2020 theo giá so sánh bằng khoảng 2,2 lần so với năm 2010 và GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 đô la Mỹ.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 cũng đã đề ra 5 quan điểm phát triển: phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững, đổi mới đồng bộ, mở rộng dân chủ, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.

Phấn đấu đến năm 2020, theo quan điểm của Đảng, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị – xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau.

Đổi mới mô hình tăng trưởng

“Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế” là một vấn đề mới được đặt ra tại Đại hội Đảng lần này.

Theo văn kiện của Đảng, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế sẽ đi từ “chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu; vừa mở rộng quy mô, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững; từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên và sử dụng lao động giá rẻ sang tăng trưởng chủ yếu do áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ công nghệ cao, có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh lớn gắn với phát triển kinh tế tri thức; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường”.

Theo định hướng đó, Đảng đặt ra nhiệm vụ sắp tới: cả nước cần phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại; phát triển nông nghiệp toàn diện; phát triển mạnh các ngành dịch vụ; tập trung xây dựng về kết cấu hạ tầng; phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn.

Môi trường – một yếu tố quan trọng khác

Bảo vệ môi trường được xác định “là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và của mọi công dân”. Đi cùng với mục tiêu này là việc kết hợp giữa kiểm soát, ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm với khôi phục và bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển năng lượng sạch, sản xuất sạch và tiêu dùng sạch. Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo và ứng phó với sự biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên.

Các văn kiện của Đại hội cũng khẳng định lại quan điểm: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và cũng là một trong ba đột phá chiến lược trong 10 năm tới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới