Thứ Hai, 24/06/2024, 17:52
29 C
Ho Chi Minh City

Thị trường bảo hiểm hướng đến mức tăng trưởng 15% trong năm 2023

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Tài chính đang hướng đến mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm lên khoảng 15% trong năm 2023. Bộ đưa ra nhiều giải pháp để phát triển thị trường này.

Từ ngày 1-1-2023, việc đăng ký tham gia BHYT áp dụng cho một số nhóm người có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh minh họa: Vân Ly

Theo thông tin từ TTXVN, năm 2023, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các giải pháp hướng đến mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm lên khoảng 15%.

Trong đó, bộ sẽ thực hiện việc cấp phép cho các chủ đầu tư đạt điều kiện tham gia vào thị trường; quản lý, giám sát thị trường theo phương thức giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ. Đồng thời, bộ cũng ứng dụng công nghệ để phục vụ cho quản lý, giám sát và thực hiện thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm theo kế hoạch.

Riêng đối với dịch vụ đăng ký tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), theo thông tin của baochinhphu.vn, quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 1-1-2023, trường hợp đăng ký tham gia BHYT bao gồm cả đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp BHYT, thay đổi từ các nhóm sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ hoặc tham gia theo hộ gia đình có thể thực hiện thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, tính năng đăng ký này chỉ áp dụng cho người tham gia BHYT thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT hoặc người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, người tham gia BHYT hộ gia đình.

Ngoài ra, quy trình giám định BHYT sẽ được thực hiện theo 2 hình thức song song là công tác giám định do cơ quan BHXH thực hiện và giám định qua việc sử dụng phần mềm kiểm tra thông tin trong dữ liệu điện tử.

Hiện thị trường bảo hiểm có 79 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. So với năm 2021, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2022 là khoảng 811.312 tỉ đồng, tăng 14,51%. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu khoảng 162.814 tỉ đồng, tăng 3,83%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm khoảng 251.306 tỉ đồng, tăng 15,09% so với năm 2021.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới