Thứ Bảy, 22/06/2024, 06:12
26.7 C
Ho Chi Minh City

Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán

N.Tân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) –  Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC). VSDC có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại TPHCM.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16-12-2022 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Theo quyết đinh này, vốn điều lệ của VSDC là 1.000 tỉ đồng, được xác định bằng vốn chủ sở hữu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm trước ngày VSDC được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức quản lý của VSDC bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VSDC do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán, công bố thông tin, và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

VSDC kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới