Thứ Hai, 17/06/2024, 20:08
28.9 C
Ho Chi Minh City

Tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, sự sáng tạo

T.Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, tiếp tục chủ động và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện cho Đảng và nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam – Ảnh: TTXVN

TTXVN đưa tin ngày 24-3 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18-5-1963/18-5-2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26-3-1983/26-3-2023).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, trí thức vừa là một bộ phận của nguồn nhân lực, vừa là nguồn lực khoa học, kỹ thuật trực tiếp tham gia vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho đất nước. Nên trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, các nhà khoa học, trí thức cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa, có hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Liên hiệp hội cần chủ động tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, làm tốt công tác vận động trí thức trong tình hình mới, thể hiện rõ vai trò chủ công của mình trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức.

Có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào tạo chính quy thực sự có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tham gia hoạt động trong các viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, tập hợp trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hiến kế, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tư vấn, phản biện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật với các tiêu chí cụ thể, thu hút, trọng dụng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, nhằm xây dựng đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng, có cơ cấu phù hợp, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ hội nhập. Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị, giáo dục tư tưởng đối với đội ngũ trí thức để anh chị em nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với nhân dân; nỗ lực đoàn kết phấn đấu, lao động, sáng tạo và hoàn thành thật tốt trọng trách của mình.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới