Thứ Sáu, 21/06/2024, 13:40
28.9 C
Ho Chi Minh City

Tân Tổng bí thư: Cần có hình thức chất vấn trong Đảng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tân Tổng bí thư: Cần có hình thức chất vấn trong Đảng

Hồng Phúc ghi

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

(TBKTSG Online) – Tân Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, ông Nguyễn Phú Trọng, cho rằng hiện chưa có chất vấn nhiều trong Đảng nhưng sắp tới cần có hình thức chất vấn này.

Phát biểu trước các phóng viên trong và ngoài nước tại cuộc họp báo sau khi nhận chức Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại Đại hội, những nội dung cơ bản của các văn kiện lớn, như cương lĩnh, như chiến lược, như báo cáo chính trị và kể cả Điều lệ Đảng được đem ra sửa là những vấn đề không đơn giản. Có những vấn đề, ra Đại hội còn tranh luận, đến phút cuối chuẩn bị thông qua Điều lệ vẫn còn ý kiến.

– Báo VietNamNet: Tại Đại hội lần này, nhiều đại biểu đã kiến nghị là từ Đại hội XI cần triển khai rộng rãi chất vấn trong Đảng, một quy định đã có từ Đại hội 10 nhưng chưa được triển khai thực chất. Với kinh nghiệm của Chủ tịch Quốc hội, Tổng bí thư mang kinh nghiệm đó ra triển khai chất vấn trong Đảng như thế nào? Và với tư cách là Tổng bí thư, ông có sẵn sàng để các đảng viên chất vấn mình không?

Ông Nguyễn Phú Trọng: Hoạt động chất vấn là một trong những hình thức đảm bảo dân chủ. Cho đến nhiệm kỳ Đại hội 10 vừa rồi, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có chủ trương là chất vấn trong các kỳ họp Trung ương. Mỗi kỳ họp của Trung ương, ai có vấn đề gì chất vấn thì cứ nêu. Thế nhưng, vừa rồi chất vấn trong Đảng hơi ít.

Tôi đoán khác với chất vấn bên Quốc hội. Bên Quốc hội là những vấn đề sôi động hàng ngày, nóng bỏng, thiết thân, liên quan đến đời sống của nhân dân, đến an sinh xã hội, nhiều nội dung bức xúc. Còn khi bàn ở Trung ương là bàn quyết sách lớn, những chủ trương chiến lược.

Hiện nay, chưa có chất vấn nhiều, nhưng tôi tin, sắp tới theo sự phát triển chung, cần có hình thức chất vấn trong Đảng. Vấn đề là xây dựng quy chế như thế nào tạo điều kiện cho mọi người cùng sinh hoạt một cách dân chủ.

Tôi đã nói ở Quốc hội, chất vấn có tác dụng rất tốt, chí ít là để đôi bên hiểu lẫn nhau, gợi cho nhau những suy nghĩ, cùng thấy trách nhiệm và đưa ra giải pháp.

– Báo Tuổi Trẻ: Văn kiện Đại hội vừa thông qua có nhiều vấn đề lớn. Tổng bí thư sẽ quan tâm tạo dấu ấn của mình trong lĩnh vực nào?

Tôi làm cái gì không nghĩ mục đích tạo dấu ấn, không phải để đánh bóng, không phải cốt tỏ ra ta thế nào. Trách nhiệm của người đảng viên, người cán bộ là phải thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng. Làm cho tốt nghị quyết Đảng là tốt rồt. Đương nhiên trong khi phát triển toàn diện, triển khai thực hiện toàn diện các văn kiện, cũng phải có trọng tâm, trọng điểm.

Trong văn kiện cũng đã nói, chủ đề Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đó là việc trước hết Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương và toàn Đảng phải lo.

Nhất là chăm lo xây dựng Đảng, rồi phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện phát triển nền kinh tế. Bây giờ ta đang đổi mới phương thức lãnh đạo, hệ thống chính trị, chủ động và hội nhập quốc tế. Điều quan trọng là phấn đấu tạo nền tảng, để 5 năm tới, từ nay đến năm 2015 có một số nền tảng và đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Còn xa hơn nữa, chiến lược nói 10 năm, ta có ba mũi đột phá là hạ tầng cơ sở, nguồn nhân lực và thể chế. Xa hơn nữa, đến giữa thế kỷ, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

– Báo Pháp luật TPHCM: Ông là nhà lý luận, tham gia Cương lĩnh 91. Khi biểu quyết vấn đề phương án công hữu tư liệu sản xuất, cảm nghĩ của ông như thế nào? Ông nghĩ điều này sẽ tác động thế nào đến những chính sách tới đây?

Biểu quyết về vấn đề “công hữu tư liệu sản xuất”, hôm qua khi thảo luận ở hội trường, tôi đã trình bày. Quyền của Đại hội, biểu quyết thế nào thì phải chấp hành, đó là ý chí của toàn Đảng, chúng tôi nghiêm túc chấp hành. Nhưng dù thế nào nữa cũng không ảnh hưởng tới chính sách nhất quán của Việt Nam là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho Chủ nghĩa xã hội, từng bước đi lên, trước hết là phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, mà nói gọn lại là kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

– Báo Pháp luật TPHCM: Một số đại biểu bảo công tác nhân sự thảo luận dân chủ nhưng kết quả hầu hết đại biểu trúng cử do Trung ương chuẩn bị. Những người được bầu cử bổ sung vẫn hơi suy nghĩ vì cơ hội của họ ít quá. Ông nói thế nào để giải tỏa tâm tư này?

Thảo luận về nhân sự ở Đại hội có dân chủ, nhưng phần lớn trúng là do Trung ương chuẩn bị. Theo tôi nghĩ, trong câu hỏi đã mang ý nghĩa trả lời rồi. Trung ương chuẩn bị là cả là quá trình công phu từ dưới lên, từ các cơ quan, tổ chức, bộ máy phải nghiên cứu, đề xuất thẩm tra đánh giá toàn diện, cung cấp thông tin.

Có người ra đấy giới thiệu ngay một cái, chưa biết ra sao cả, thậm chí mặt mũi chưa biết thế nào, ông ấy công tác ra làm sao, mà chỉ có một, hai người giới thiệu thôi. Còn kia là qua bao nhiêu vòng người ta giới thiệu.

Lâu nay có nói vui, ta giới thiệu để cho có quân xanh quân đỏ. Thưa các bạn không phải thế, có trường hợp ở Đại hội mới giới thiệu vào vẫn trúng. Nhưng ngược lại, có trường hợp, Trung ương giới thiệu, nhưng ra Đại hội không bầu. Nói thế để thấy có sự dân chủ và khách quan.

Theo quan sát của tôi, người đã dự năm khóa (năm kỳ Đại hội – PV), chưa khóa nào giới thiệu nhiều như lần này, mà tất cả đều vào danh sách, sau đó ai xin rút, ai không xin rút, rồi mới chốt lại danh sách đại biểu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới