Thứ Ba, 18/06/2024, 16:32
34 C
Ho Chi Minh City

Sửa đổi, bổ sung quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung quy định đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 27-4-2023.

Bên mời thầu không bắt buộc phải theo giá trúng thầu cao nhất. Ảnh: TL

Theo đó, gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có thể có một hoặc nhiều thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu thì mỗi thuốc là một phần của gói thầu.

Thông tư này còn có quy định là đối với việc báo giá hoặc hóa đơn bán hàng, đơn vị sẽ cần tham khảo 3 báo giá hoặc hoá đơn bán hàng của các nhà cung cấp khác nhau tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp thuốc không đủ 3 báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của các nhà cung cấp khác nhau, thủ trưởng đơn vị căn cứ vào ít nhất 1 báo giá hoặc hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp tại thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giải trình, chịu trách nhiệm về giá kế hoạch đề xuất và bảo đảm không vượt giá bán buôn kê khai, kê khai lại còn hiệu lực của thuốc đã tham khảo.

Như vậy, bên mời thầu chỉ cần tham khảo 1 hoặc tối đa là 3 báo giá của nhà cung cấp khác chứ không bắt buộc phải theo giá trúng thầu cao nhất từng công bố trước đó.

Ngoài ra, khi lập kế hoạch chọn nhà thầu, đơn vị cần tham khảo một trong các thông tin tài liệu để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền.

Cụ thể, giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu theo nhóm tiêu chí kỹ thuật của các cơ sở y tế hoặc trúng thầu tập trung cấp địa phương trong vòng 12 tháng trước hoặc trúng thầu tập trung cấp quốc gia, đàm phán giá còn hiệu lực của thỏa thuận khung được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược và Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền).

Trường hợp giá thuốc chưa được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thì căn cứ quyết định trúng thầu hoặc thông báo trúng thầu hoặc thông tin công khai theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới