Thứ Bảy, 15/06/2024, 17:41
35 C
Ho Chi Minh City

Sự phân biệt giá quốc tế và bán phá giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Sự phân biệt giá quốc tế và bán phá giá

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Bài 55:

Sự phân biệt giá quốc tế và bán phá giá

Phân biệt giá quốc tế là việc bán một sản phẩm ở thị trường trong nước và thị trường nước ngoài với giá khác nhau. Theo quy chế ở nhiều nước như Mỹ và Canada, hành động này có thể bị điều tra như thể bán phá giá. Nhưng đây có thực sự là bán phá giá không?

Để phân biệt giá, một công ty phải có phần nào khả năng kiểm soát giá ở thị trường trong nước. Nói cách khác, công ty đó phải độc quyền ở nước nhà, để có thể giảm sản lượng ở thị trường nước nhà nhằm nâng giá; việc giảm sản lượng sẽ gây tổn thất phúc lợi xã hội.

Lập luận trên có thể hợp lý cho luật chống độc quyền ở nước nhà, nhưng ít có ý nghĩa khi xem xét bán phá giá ở thị trường nhập khẩu. Ở thị trường trong nước cũng như nước ngoài, mặt hàng này vẫn có thể được bán cao hơn  giá thành. Tổn thất phúc lợi xã hội nêu trên không do nước nhập khẩu chịu mà là do khách hàng nước nhà phải gánh. Thật ra, người tiêu dùng ở nước nhập khẩu được hưởng nguồn cung lớn hơn và theo đó là giá thấp hơn (tất nhiên, khi công ty này chưa trở thành nhà độc quyền ở thị trường nhập khẩu).

Lấy ví dụ ngành vận tải biển. Ở thị trường nội địa được bảo hộ, một công ty vận tải có thể tính cước cao với khách hàng. Khi thực hiện dịch vụ này ở nước ngoài (ở nước nhập khẩu dịch vụ), công ty có thể tính cước ở đó thấp hơn giá cước trong nước. Tuy nhiên giá cước này không nhất thiết thấp hơn giá thành của dịch vụ.

Trong trường hợp này, áp dụng thuế chống bán phá giá ở thị trường nhập khẩu chỉ gây tổn thất cho phúc lợi của người tiêu dùng ở đó mà thôi.

English:

International price discrimination and dumping

International price discrimination is a practice of selling a product at home and in international markets for different prices. Under many regulatory systems such as those of the U.S. and Canada, this practice might be investigated as dumping. But is it really dumping?

In order to differentiate prices, a firm must have some degree of control over its domestic market price. In other words, the firm must have a monopoly power at home, allowing it to reduce output in the domestic market in order to inflate market price; this output reduction creates a social welfare loss.

That argument may be a good rationale for antitrust laws in the home market, but it is less meaningful in the context of dumping in the importing market. The good may still be sold above cost both domestically and internationally.  The social welfare loss mentioned above does not fall on the importing country, but consumers in the home market. In fact, consumers in the importing country enjoy a larger supply and thus the lower price (or course, as long as the firm has not become a monopolist there).

One example is shipping services. In a protected home market, a shipping company can charge high freight to customers. When the company offers the same service in another country (i.e., the importing country of the service), it may charge foreign customers a lower freight than that in the home market. However, this freight is not necessary lower than the service cost.

In this case, imposing an antidumping duty on this company only deprives the benefits of consumers in that market.

(Đường dẫn tới các bài trước được đăng trong mục Tin bài khác bên dưới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới