Thứ Bảy, 13/07/2024, 07:00
26.2 C
Ho Chi Minh City

Sẽ quy định về miễn, giảm phí thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trúc Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Onine) – Theo văn bản về các giải pháp cải cách và tăng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, trong năm 2023, đơn vị chức năng cần hoàn thành việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các quy định về miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương. Ảnh: TL

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị số 27 về các giải pháp cải cách và tăng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mục đích hướng đến là khắc phục những tồn tại; cắt giảm, đơn giản hóa và tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết, làm phát sinh chi phí, đặc biệt là đối với những quy định của pháp luật chuyên ngành. Cơ quan chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều đơn vị, cơ quan; tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.

Trước ngày 15-12-2023, các bộ, ngành có thông báo về danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đảo bảo tất cả địa phương tổ chức thực hiện thống nhất. Theo đó, toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính cần được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và đồng bộ vưới cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong năm nay, các đơn vị cần hoàn thành việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền các quy định về miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử giai đoạn từ nay đến năm 2025 để khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cũng trước ngày 15-12-2023, việc kết nối kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia cần được hoàn thành. Khi giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa thì cơ quan không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

Văn phòng Chính phủ thực hiện việc cải tiến cổng dịch vụ công quốc gia, cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh sao hoạt động được ổn định; tạm dừng dịch vụ công trực tuyến không đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng. Cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm, báo cáo kết quả, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-11 hàng năm để xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới