Chủ Nhật, 16/06/2024, 07:06
24 C
Ho Chi Minh City

Quy định mới về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quy định mới về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Lê Hà

(TBKTSG Online) – Nhà đầu tư chỉ được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm khi bản báo cáo tài chính hoạt động kinh doanh hàng năm đã được kiểm toán và kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với các khoản lợi nhuận khác (như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang…).

Đây là một trong những quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật đầu tư.

Theo thông tư này, lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài là lợi nhuận hợp pháp được chia hoặc thu được từ các hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo Luật Đầu tư, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định.

Trường hợp nhà đầu tư kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam, lợi nhuận chuyển ra nước ngoài là tổng số lợi nhuận thu được trong quá trình đầu tư trực tiếp tại Việt Nam, trừ đi các khoản lợi nhuận đã được sử dụng để tái đầu tư, các khoản lợi nhuận đã chuyển ra nước ngoài và các khoản đã sử dụng cho các chi tiêu khác của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điểm mới của Thông tư 186 là nhà đầu tư nước ngoài không được chuyển ra nước ngoài số lợi nhuận được chia hoặc thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của năm phát sinh lợi nhuận, trong trường hợp báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư của năm phát sinh lợi nhuận vẫn còn số lỗ lũy kế, sau khi đã chuyển lỗ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp. Quy định mới này nhằm hạn chế tình trạng nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài giả lỗ để chuyển lợi nhuận về công ty mẹ như thời gian qua.

Về thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, đối với các nhà đầu tư đang làm ăn tại Việt Nam thì được chuyển lợi nhuận hàng năm; còn các nhà đầu tư đã kết thúc hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì được chuyển lợi nhuận sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới