Thứ Bảy, 22/06/2024, 09:36
27.3 C
Ho Chi Minh City

Quy chế mới về nhà chung cư có lợi cho cư dân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quy chế mới về nhà chung cư có lợi cho cư dân

Cư dân các khu nhà chung cư sẽ tham gia quyết định các vấn đề về nơi ở của mình tại hội nghị nhà chung cư – Ảnh: LÊ TOÀN

(TBKTSG Online) – Trước tình trạng nhiều nhà chung cư thu những khoản phí không phù hợp hoặc với giá quá cao, diện tích công cộng bị chiếm dụng vô lý, Bộ Xây dựng đã ban hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

Theo quy chế này, mỗi năm sẽ có một hội nghị nhà chung cư. Đây là hội nghị của các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc ủy quyền cho người khác tham dự. Hội nghị nhà chung cư có thể tổ chức cho một tòa nhà hoặc một cụm nhà chung cư.

Nếu tổ chức hội nghị cho một tòa nhà chung cư thì số người tham dự phải đạt trên 50% số chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Trường hợp tổ chức hội nghị cho một cụm nhà chung cư thì mỗi tòa nhà chung cư phải cử đại biểu tham dự đạt trên 10% số chủ sở hữu và người sử dụng của mỗi nhà chung cư đó.

Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong sử dụng nhà chung cư:

– Sử dụng diện tích thuộc phần sở hữu chung.

– Yêu cầu người có trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà chung cư.

– Chấp hành đầy đủ những quyết định của hội nghị nhà chung cư.

– Thực hiện việc bảo trì đối với phần sở hữu riêng, đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì phần sở hữu chung và các khoản kinh phí khác phải nộp theo quy định.

– Tạo điều kiện thuận lợi để người có trách nhiệm thực hiện việc vận hành và bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. 

– Chấp hành nội quy, quy định về quản lý việc sử dụng nhà chung cư, thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy, nổ, chữa cháy, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự, phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong nhà chung cư.

– Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với phần sở hữu chung hoặc phần sở hữu riêng của người sử dụng nhà chung cư khác bị hư hỏng do mình gây ra.

Trường hợp cần thiết có thể tổ chức hội nghị bất thường khi có trên 50% số chủ sở hữu và người sử dụng đề nghị bằng văn bản hoặc khi Ban quản trị đề nghị đồng thời có văn bản đề nghị của 30% chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư.

Trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư được bàn giao sử dụng và có 50% căn hộ được bán trở lên (kể cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại) thì chủ đầu tư (đối với nhà chung cư nhiều chủ sở hữu) hoặc chủ sở hữu (đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu) có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Trường hợp nhà chung cư không xác định được chủ đầu tư thì đơn vị đang quản lý nhà chung cư đó hoặc Ủy ban nhân dân cấp quận có trách nhiệm chủ trì tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Quy chế nêu rõ, hội nghị nhà chung cư được quyền quyết định các vấn đề sau:

– Đề cử và bầu ban quản trị, thông qua hoặc bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của ban quản trị, thông qua mức phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của ban quản trị.

– Thông qua hoặc bổ sung, sửa đổi nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư.

– Thông qua việc lựa chọn doanh nghiệp quản lý vận hành, doanh nghiệp bảo trì nhà chung cư.

– Thông qua báo cáo công tác quản lý vận hành, bảo trì và báo cáo tài chính của các đơn vị được giao thực hiện và quyết định những nội dung khác có liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư.

Kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung nhà chung cư sẽ do chủ sở hữu đảm nhận, nếu có nhiều chủ sở hữu thì phân bổ theo diện tích của từng chủ sở hữu.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để quy định mức thu tối đa kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Chủ đầu tư dự án căn cứ theo đó để tính toán, cân đối mức phí dịch vụ ngay từ khi lập dự án.

Các chi phí về sử dụng nhiên liệu, năng lượng… có hợp đồng riêng với từng người sử dụng nhà chung cư thì do người sử dụng trực tiếp trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ.

 HẠNH LIÊN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới