Chủ Nhật, 23/06/2024, 08:03
26.7 C
Ho Chi Minh City

Phân tích biên tế: tại sao từ bác nông dân đến tất cả mọi người đều phải chú ý

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phân tích biên tế: tại sao từ bác nông dân đến tất cả mọi người đều phải chú ý

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Bài 14:

Phân tích biên tế: tại sao từ bác nông dân đến tất cả mọi người đều phải chú ý

Trong lý thuyết kinh tế cũng như quản trị, phân tích biên tế có vai trò thiết yếu. Đây là một trong những cơ sở căn bản khi đưa ra quyết định kinh doanh.

Lấy sản xuất lúa làm ví dụ. Trên một hécta đất, một bác nông dân sử dụng 6 bao phân urê và thu hoạch được 5 tấn lúa. Với các yếu tố đầu vào khác như lao động và đất đai không đổi, nếu bác nông dân tăng thêm một bao urê nữa thì sản lượng là 5,5 tấn. Các nhà kinh tế gọi mức sản lượng tăng thêm 500 kg là năng suất biên của bao phân thứ bảy. Tổng quát, năng suất biên là phần sản lượng gia tăng khi sử dụng thêm một đơn vị yếu tố đầu vào (với điều kiện các đầu vào khác không đổi).

Tại sao bác nông dân phải quan tâm đến năng suất biên? Nếu tiếp tục tăng số phân urê trên thửa ruộng một hécta, thì mỗi bao urê có thể giúp tăng sản lượng, nhưng mức tăng sẽ không cao như trước. Chẳng hạn khi bón thêm bao phân thứ 8 sản lượng lúa chỉ tăng thêm 300 kg, và đến bao thứ 9 thì quá nhiều phân urê lại gây ngộ độc cho cây lúa, do đó sản lượng có thể giảm đi. Lúc này năng suất biên trở thành âm. Như vậy, năng suất biên của urê sẽ giảm dần khi người nông dân cứ tiếp tục sử dụng nhiều urê hơn.

Hiện tượng trên được gọi là qui luật năng suất biên giảm dần. Qui luật này không chỉ đúng cho phân bón, mà còn phổ biến đối với nhiều loại đầu vào và nhiều ngành sản xuất khác trong nền kinh tế.

Khái niệm biên tế còn được sử dụng trong những chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thuế suất… và có thể tuân theo những qui luật khác nhau. Một số sẽ được đề cập trong những bài sau.

 

English:

Marginal analysis: why the farmer should care, and everybody else too

In economics and management theories, marginal analysis plays a crucial role. This is one of the basic approaches in business decision-making.

Let’s take paddy rice production as an example. One farmer on one hectare of land might produce 5 tons of paddy rice by using 6 bags of urea fertilizer. Holding other inputs such as labor and land fixed, if the farmer added one more bag of urea, the yield would be 5.5 tons. Economists call the increase of 500kg in output the marginal product of the seventh bag of urea. In general, marginal product is the additional output produced as an input is increased by one unit (holding other inputs constant).

Why should the farmer be concerned with marginal product? If he continually added urea to his one-hectare land, he might produce more output per extra bag of urea, but at a lower rate. After adding bag number 8, for example, the additional output may increase only 300kg and if a ninth bag is added, too much urea poisons the paddy and output may decline. At that point the marginal product becomes negative. Thus, the marginal product of urea will eventually diminish as the farmer uses it more and more.

What happened above is called the law of diminishing marginal product. It holds not only for fertilizer, but also for other inputs and other production processes in the economy.

The marginal concept also applies to revenue, profit, cost, and tax rates, etc. These may follow different rules. Upcoming articles will discuss some of these concepts.

(Đường dẫn tới các bài trước được đăng trong mục Tin bài khác bên dưới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới