Chủ Nhật, 14/07/2024, 21:20
26.2 C
Ho Chi Minh City

Mỗi doanh nghiệp nhà nước nộp thuế 104 tỉ đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mỗi doanh nghiệp nhà nước nộp thuế 104 tỉ đồng

Thùy Dung

(TBKTSG Online) – Doanh nghiệp nhà nước đóng góp ngân sách nhà nước ở mức cao nhất so với các loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm sử dụng nguồn vốn nhiều nhất, chủ yếu là vốn vay nhưng hiệu suất sinh lời lại không tương xứng với nguồn vốn nắm giữ.

Mỗi doanh nghiệp nhà nước nộp thuế 104 tỉ đồng
Các DNNN nhà nước đóng góp NSNN nhiều nhưng cũng là khu vực sử dụng nhiều nguồn lực về vốn, đặc biệt là vốn vay. Ảnh: TD

Theo báo cáo tại buổi Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 diễn ra ngày 19-9, trong năm 2016 mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ít nhưng thuế và các khoản đã nộp ngân sách bình quân một doanh nghiệp (DN) của khu vực DNNN đạt cao nhất với 104 tỉ đồng/DN, cao hơn rất nhiều so với DN FDI là 18 tỉ đồng/DN và DN ngoài nhà nước là 1 tỉ đồng/DN.

Mức thuế và các khoản đã nộp ngân sách của các DN lớn chiếm tới 67,5%, các DN nhỏ chiếm khoảng gần 20%, còn lại là các DN vừa và DN siêu nhỏ.

Xét theo quy mô DN thì mức thuế và các khoản đã nộp ngân sách bình quân trên một DN ở các DN lớn đạt 57,8 tỉ đồng/DN, DN vừa là 8 tỉ đồng/DN và DN siêu nhỏ đóng góp ít nhất với 122 triệu đồng/DN.

Cũng theo báo cáo này, dù khu vực FDI đóng góp vào ngân sách còn thấp, trung bình chỉ bằng 17% so với một DNNN, tuy nhiên, đây lại là khu vực tuyển dụng lao động nhiều nhất và liên tục tăng trong khoảng thời gian từ năm 2012-2017.

Tại thời điểm đầu 2017, số lượng DNNN giảm 18,4% và lao động giảm tới 23,1% so với thời điểm đầu năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017, mỗi năm DNNN giảm 4% về số DN và 5,1% về số lao động.

“Điều này cho thấy chủ trương cổ phần hoá, sắp xếp các loại DNNN đã có tiến triển nhưng quá trình thực hiện còn khá chậm”, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nói tại buổi họp báo.

Trong khi đó, đầu năm 2017, số DN FDI tăng tới 54% và lao động trong khu vực này tăng tới 62,8% so với đầu năm 2012. Bình quân trong giai đoạn 2012-2017, số DN FDI tăng tăng 9% và lao động tăng 10,2%, cao hơn 2 lần so với DNNN.

Số DN ngoài nhà nước tại thời điểm đầu năm 2017 tăng 52,3% và lao động tăng 27,9%, cao hơn DNNN nhưng thấp hơn DN FDI. Bình quân năm giai đoạn 2012-2017 số DN ngoài nhà nước tăng 8,8% và lao động tăng 5%.

“Kết quả cho thấy, DN FDI thu hút nhiều lao động nhất trong 5 năm qua, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động”, ông Lâm nói.

DNNN chiếm phần lớn nguồn vốn

Theo kết quả điều tra, mặc dù số lượng DNNN chiếm tỉ lệ khá khiêm tốn trong tổng số DN, chỉ với 0,5% nhưng nguồn vốn của khu vực DN này chiếm tới 28,4% tổng nguồn vốn của toàn bộ khu vực DN, cao hơn cả nguồn vốn của khu vực DN FDI (chiếm khoảng 18%).

Trong khi đó, các DN ngoài nhà nước chiếm tới 53,5% tổng nguồn vốn, nhưng số lượng các DN thuộc loại hình này chiếm tới 96,7% tổng số DN.

Mặc dù nguồn vốn của khu vực DNNN chiếm tỉ trọng lớn, song xét về cơ cấu lại chủ yếu là vốn vay. Vốn chủ sở hữu của DNNN này so với tổng nguồn vốn chỉ chiếm khoảng 23,2%, trong khi tỉ lệ này ở khu vực DN ngoài nhà nước là 30,7% và khu vực DN FDI là gần 40%.

Vốn bình quân trên một DN năm 2016 đạt 51,6 tỉ đồng/DN, tăng 5,8 tỉ đồng/DN so với năm 2011.

Trong đó, vốn bình quân trên 1 DN của loại hình DNNN ở mức cao nhất, với 3.000 tỉ đồng/DN, nhiều hơn 97,5 lần so với các loại hình DN ngoài nhà nước và 8,3 lần so với DN FDI. Vốn bình quân của 1 DNNN tăng cao nhất với khoảng 2 lần so với năm 2011, trong đó DN ngoài nhà nước chỉ tăng 1,2 lần và DN FDI tăng 1,3 lần.

Lợi nhuận thấp

Dù chiếm nguồn vốn vớn trong nền kinh tế và chủ yếu là vốn vay, hiệu suất sinh lời trên tài sản và doanh thu của khu vực DNNN lại không cao so với quy mô vốn của khu vực này.

Theo điều tra, về hiệu suất sinh lời trên tài sản (tính bằng lợi nhuận trước thuế/tổng tài sản) của doanh nghiệp nói chung trong năm 2016 đạt 2,7%, cao hơn mức 2,5% của năm 2011.

Khu vực doanh nghiệp FDI có hiệu suất sinh lời trên tài sản năm 2016 đạt cao nhất và vượt trội so với các loại hình doanh nghiệp khác với 6,9%, cao hơn so với mức 4,8% của năm 2011, tiếp đến là khu vực DNNN đạt 2,6% (thấp hơn mức 3,2% của năm 2011) và thấp nhất là khu vực DN ngoài nhà nước, 1,4% (năm 2011 là 1,2%).

Xét về hiệu suất sinh lời trên doanh thu (tính bằng tổng lợi nhuận trước thuế/tổng doanh thu) của toàn bộ doanh nghiệp năm 2016 đạt 4%, cao hơn mức 3,2% trong năm 2011.

Doanh nghiệp FDI và DNNN là hai loại hình doanh nghiệp có tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2016 đạt khá cao với 6,7% và 6,6%, trong khi năm 2011 chỉ đạt lần lượt 5,2% và 5,1%.

Các DN ngoài nhà nước có tỉ suất sinh lời trên doanh thu đạt thấp nhất với 1,9%, năm 2011 chỉ là 1,5%.

Mời đọc thêm:

Cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông Vận tải bên bờ vực thất bại

Tiếp tục gỡ nút thắt cổ phần hóa DNNN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới