Thứ Sáu, 14/06/2024, 05:39
28.9 C
Ho Chi Minh City

Lương người đại diện vốn nhà nước tối đa là bao nhiêu?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lương người đại diện vốn nhà nước tối đa là bao nhiêu?

Kiều Phong

Lương người đại diện vốn nhà nước tối đa là bao nhiêu?
Lương của người đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối bị khóng chế theo nghị định mới. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Theo một nghị định vừa được Chính phủ ban hành, tiền lương của người đại diện vốn nhà nước tại các công ty do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối sẽ không quá 36 triệu đồng/tháng đối với công ty có lợi nhuận dưới 50 tỉ đồng. Đồng thời, mức lương này sẽ điều chỉnh tăng dựa trên lợi nhuận của công ty.

Đây là nội dung trong Nghị định 53/2016/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký và có hiệu lực từ ngày 1-8-2016. Nghị định nhằm quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tức Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ.

Liên quan tới mức tiền lương, thù lao của người quản lý công ty, Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định, mức tiền lương bình quân kế hoạch đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty trên được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp, bảo đảm tiền lương và thu nhập của người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh kế hoạch. Song, Nghị định cũng nêu rõ, mức tiền lương này phải bảo đảm tối đa không quá 36 triệu đồng/tháng đối với công ty có lợi nhuận kế hoạch dưới 50 tỉ đồng.

Mức lương 36 triệu đồng/tháng này còn được gọi là mức lương cơ bản, khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ bản thì thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định rõ căn cứ để gia tăng mức lương. Theo đó, trong trường hợp công ty có lợi nhuận kế hoạch từ 50 tỉ đồng trở lên thì áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương cơ bản.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa bằng 0,5 đối với công ty có lợi nhuận từ 50 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng; hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa là 1,0 đối với các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 100 tỉ đồng tới dưới 500 tỉ đồng, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại dịch vụ có lợi nhuận từ 100 tỉ đồng đến 300 tỉ đồng. Công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 100 tỉ đồng tới dưới 200 tỉ đồng.

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa 1,5 đối với các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 500 tỉ đồng tới dưới 1.000 tỉ đồng, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại dịch vụ có lợi nhuận từ 300 tỉ đồng đến 700 tỉ đồng. Công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 200 tỉ đồng tới dưới 500 tỉ đồng.

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa là 2 đối với các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 1.000 tỉ đồng tới dưới 1.500 tỉ đồng, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại dịch vụ có lợi nhuận từ 700 tỉ đồng đến dưới 1.000 tỉ đồng; công ty thuộc lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 500 tỉ đồng tới dưới 700 tỉ đồng.

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tối đa 2,5 đối với các công ty thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính, viễn thông có lợi nhuận từ 1.500 tỉ đồng trở lên, công ty thuộc lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại dịch vụ có lợi nhuận từ 1.000 tỉ đồng trở lên, công ty thuộc các lĩnh vực còn lại có lợi nhuận từ 700 tỉ đồng trở lên.

Đối với trường hợp công ty có quy mô, lợi nhuận lớn hơn nhiều so với giới hạn quy định nêu trên hoặc do tính chất hoạt động trong một số lĩnh vực đặc thù cần phải khuyến khích lao động quản lý thì được xem xét, áp dụng cao hơn tối đa không quá 10% so với hệ số tăng thêm tiền lương quy định trên.

Đọc thêm:

Năm 2015 tiền lương khu vực DN nhà nước vẫn cao nhất

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới