Thứ Ba, 18/06/2024, 03:17
27.8 C
Ho Chi Minh City

Luật Hợp tác xã (sửa đổi) bỏ quy định chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên

T.Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 94,33% đại biểu tán thành. Trong đó luật mới bỏ quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nhằm tránh sự thao túng, chi phối của một số cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của HTX.

Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sẽ thúc đẩy HTX, liên minh HTX phát triển bền vững hơn – Ảnh: Trung Chánh.

Theo Chinhphu.vn, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã bổ sung quy định về chính sách nhân rộng mô hình HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả nhằm góp phần phát triển, thúc đẩy và lan tỏa các điển hình kinh tế tập thể.

Liên hiệp HTX là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 3 HTX là thành viên chính thức tự nguyện thành lập là phù hợp với quy định về vốn góp tối đa của mỗi thành viên liên hiệp HTX không quá 40% vốn điều lệ; trường hợp quy định liên hiệp HTX chỉ có 2 thành viên thì theo quy định chỉ góp tối đa được 80% vốn điều lệ, không bảo đảm góp đủ 100% vốn điều lệ của liên hiệp HTX.

Bên cạnh đó, luật mới bổ sung các quy định về điều kiện tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài trở thành thành viên HTX, liên hiệp HTX, điều kiện đối với HTX, liên hiệp HTX có thành viên là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, điều kiện về sáng lập viên, điều kiện về số lượng thành viên, điều kiện về phần vốn góp tối đa tại HTX, liên hiệp HTX.

Luật cũng quy định hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị cho tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ kinh phí đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với việc hình thành chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm của tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX.

Hỗ trợ tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX liên kết hình thành vùng nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, áp dụng và chứng nhận các tiêu chuẩn để phát triển thị trường; hỗ trợ hình thành sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị kinh tế, văn hóa, lợi thế của địa phương.

Theo Quochoi.vn, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý quy định về việc đăng ký tổ hợp tác, trong đó quy định tổ hợp tác khi có góp vốn và hợp đồng hợp tác không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc tổ hợp tác đề nghị thụ hưởng chính sách của nhà nước phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh; khuyến khích tổ hợp tác khác đăng ký.

Khi tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm; không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật,  cũng được đề nghị thụ hưởng chính sách của nhà nước.

Về tài sản, tài chính của HTX, liên hiệp HTX, luật bỏ quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX nhằm bảo đảm phản ảnh đúng bản chất của HTX, liên hiệp HTX là đối nhân, không phải đối vốn như doanh nghiệp; tránh hiện tượng mua, bán phần vốn góp tương tự như công ty cổ phần, công ty TNHH, hoặc doanh nghiệp hóa HTX; tránh sự thao túng, chi phối của một số cá nhân, tổ chức đối với hoạt động của HTX, liên hiệp HTX, đặc biệt là đối với HTX, liên hiệp HTX đã được Nhà nước hỗ trợ nhiều nguồn lực.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới