Thứ Hai, 24/06/2024, 20:24
28.4 C
Ho Chi Minh City

Lợi nhuận Tổng công ty 36 giảm 50% sau kiểm toán

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lợi nhuận Tổng công ty 36 giảm 50% sau kiểm toán

Hoàng Thắng

(KTSG Online) – Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tổng công ty 36 thuộc Bộ Quốc phòng chỉ đạt mức 57,8 tỉ đồng theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, thấp hơn 50% so với báo cáo tài chính tự lập.

Lợi nhuận Tổng công ty 36 giảm 50% sau kiểm toán
Một góc Tổng công ty 36. Ảnh: DN cung cấp.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Tổng công ty 36 đã có điểm điều chỉnh so với báo cáo tài chính quý 4-2020 do doanh nghiệp tự lập. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2020 ghi nhận ở mức 2.309 tỉ đồng, cao hơn 37,8 tỉ đồng so với số liệu trên báo cáo tài chính tự lập.

Đáng chú ý, phần lãi/lỗ từ các công ty liên doanh liên kết được doanh nghiệp ghi âm hơn 39,7 tỉ đồng trên báo cáo tài chính đã kiểm toán, trong khi báo cáo tài chính tự lập không ghi nhận khoản lỗ này.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Tổng Công ty 36 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán cũng được điều chỉnh tăng thêm 19 tỉ đồng, từ 71,8 tỉ đồng lên 90,8 tỉ đồng.

Kết quả, giá trị khoản lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tổng Công ty 36 chỉ còn 57,8 tỉ đồng sau kiểm toán, thấp hơn khoảng xỉ 50% so với con số 115 tỉ đồng do doanh nghiệp công bố trên báo cáo tài chính tự lập.

Với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 69,3 tỉ đồng, Tổng công ty 36 đã không thể hoàn thành kế hoạch đặt ra cho cả năm.

Lý giải sự thay đổi số liệu sau kiểm toán, đại diện Tổng công ty 36 cho biết việc trích lập cho khoản đầu tư vào Công ty TNHH BOT 36.71 và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 khiến doanh thu thuần và lợi nhuận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán lần lượt tăng và giảm so với báo cáo tài chính quý 4-2020 do doanh nghiệp tự lập.

Theo đó, các khoản đầu tư này sẽ được thu hồi dần thông qua lợi nhuận được chia tại hai doanh nghiệp. Với Công ty TNHH BOT 36.71, doanh nghiệp cho biết thời gian hoàn vốn là 247 tháng tính từ 1-6-2016 với các trạm thu giá gồm: Km17+027 – Km50+00 trên địa phận tỉnh bình định; Km108+00 – Km100+300 trên địa phận tỉnh Gia Lai. Thời gian thu phí tạo ra lợi nhuận với khoản đầu tư này là 12 tháng tính từ thời điểm hoàn đủ vốn.

Với Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 Hoà Lạc – Hoà Bình, doanh nghiệp cho biết thời gian hoàn vốn là 27 năm 6 tháng 9 ngày với trạm thu giá Km42+730 trên quốc lộ 6 (tính từ 20-10-2015) và trạm thu giá Km17+100 trên đường Hoà Lạc – Hoà Bình (tính từ 1-9-2018).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, ban lãnh đạo Tổng công ty 36 dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chỉ tiêu doanh thu 1.937 tỉ đồng – giảm 17% so với năm 2020, còn lợi nhuận sau thuế âm hơn 66 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng Công ty 36 còn một số tồn tại, hạn chế về nguồn nhân lực và chất lượng nhân lực. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ kế cận còn thiếu và yếu.

Về công tác tiếp thị, đấu thầu, lãnh đạo Tổng Công ty 36 – CTCP đánh giá là chưa đạt hiệu quả. Cụ thể, năng lực về thiết bị thi công của Tổng công ty còn thiếu, nên khi tham gia đấu thầu phải đi thuê. Điều này khiếnn doanh nghiệp không chủ động và phụ thuộc rất nhiều vào đối tác.

Thậm chí năng lực về nhân sự chủ yếu – Chỉ huy trưởng – của doanh nghiệp còn thiếu, gây ảnh hưởng đến hồ sơ năng lực để tham gia dự thầu. Còn công tác đấu thầu, chào giá vẫn dàn trải khiến kết quả trúng thầu chưa đạt như kỳ vọng.

Về công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh ở một số đơn vị còn cầm chừng, gián đoạn, chưa có chiến lược lâu dài dẫn đến kết quả thực hiện kế hoạch trong năm chưa cao, ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị cũng như nhiệm vụ của Tổng Công ty.

Đáng chú ý, một số công trình do doanh nghiệp thực hiện chưa được thanh quyết toán hết, kéo dài thời gian. Cụ thể, có những công trình như Đường Yên Tịnh – Hữu Khuông, Công trình Thủy điện Bản Vẽ, Thủy điện Nậm Mô hoàn thành bàn giao đã lâu nhưng chưa quyết toán được do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ngoài ra, Tổng Công ty 36 còn tồn tại nhiều bất cập khác như chưa hoàn thành được phương án thuê, sử dụng đất quốc phòng sau khi thoái vốn.

Về việc công ty con, công ty liên kết, ban lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng hiện còn nhiều bất cập, hạn chế. Theo đó, cơ cấu tổ chức của đa số các đơn vị bị thu hẹp, cắt giảm nhiều nhân sự. Còn trình độ chuyên môn chưa ngang tầm nhiệm vụ.

Thậm chí, người lao động chưa được hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ cũng như điều kiện làm việc tốt.

Ngoài ra, nhiều đơn vị trực thuộc chưa “bắt nhịp” với mô hình hoạt động mới, tình hình thực tại, đặc biệt thiếu tính cạnh tranh khi xâm nhập thị trường.

Về cổ tức, doanh nghiệp dự kiến sẽ không trả cổ tức trong năm 2021. Với cổ tức năm 2020, ban lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5,38% – cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5,38 cổ phiếu mới.

Về kế hoạch chuyển sàn từ UpCom lên HNX, ban lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến thời gian thời gian thực hiện trong năm 2021-2022 và Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm cụ thể.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới