Thứ Sáu, 14/06/2024, 09:51
30 C
Ho Chi Minh City

Lịch chiếu phim tuần lễ từ 14 đến 20-1-2011

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lịch chiếu phim tuần lễ từ 14 đến 20-1-2011

Kiều Giang

PHIM

RẠP CHIẾU

SUẤT CHIẾU

Gulliver Du Ký (Gulliver’s Travels – 3D)

Galaxy Nguyễn Du

9h55 – 10h50 – 11h50 – 13h45 – 14h50 – 15h40 –

17h35 – 19h30 – 21h30 – thứ Bảy có thêm suất 8h55

Galaxy Nguyễn Trãi

9h55 – 10h50 – 11h50 – 13h45 – 14h50 – 15h40 –

17h35 – 19h30 – 21h30– thứ Bảy có thêm suất 8h55

Galaxy Tân Bình

9h00 – 10h00 – 11h00 –

12h00 – 13h00 – 14h00 –

15h00 – 16h00 – 17h00 –

18h00 – 19h15 – 20h00 –

21h15 – 22h00

Megatar Hùng Vương

9h00 – 10h50 – 12h40 – 14h30 – 16h20 – 18h10 -18h10 – 20h00 – 20h00 -21h50 – 21h50

Thăng Long

9h40 – 11h40 – 13h40 – 15h40 – 17h40 – 19h40 – 21h40

Đống Đa

9h40 – 11h40 – 13h40 – 15h40 – 17h40 – 19h40 – 21h40

Cinebox Hòa Bình

10h20 – 12h05 – 13h50 –

15h35 – 17h45 – 19h30 –

21h25

Du khách bí ẩn (The Tourist)

MegaStar Hùng Vương Plaza

9h20 – 10h20 – 11h30 – 12h30 – 3h40 -14h40 -15h50 16h50 -18h00 – 19h00 -20h10 21h10

Galaxy Nguyễn Du

12h45 – 17h00 – 21h35- thứ Bảy có thêm suất 19h15

Galaxy Nguyễn Trãi

12h45 – 17h00 – 19h15 – 21h35

Cinebox Hòa Binh

13h10 – 15h15 – 17h20 – 19h25 – 21h25

Lotte Cinema

09h30 – 11h30 – 13h30 – 15h30 – 17h30 – 19h30 – 21h30 (+ Char)

MegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất

10h10 – 11h15 – 12h20 – 13h25 – 14h30 – 16h40 -17h45 – 18h50 – 19h55 – 21h00

Thăng Long

9h50 – 12h10 – 14h30 – 16h50 – 19h10 – 21h30

Đống Đa

9h30 – 11h30 – 13h30 – 15h30 – 17h30 – 19h30 – 21h30

Trò chơi ảo giác (Tron: Legacy)

MegaStar Hùng Vương Plaza

8h50 – 15h20 – 21h30

MegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất

7h50 – 10h30 – 13h10 – 15h50 – 18h30 – 21h20

Tình yêu và tình dược (Love & Other Drugs)

MegaStar Hùng Vương Plaza

8h40 – 11h00 – 13h30 – 15h50 – 20h10

Galaxy Tân Bình

11h45 – 16h45 – 19h00 –

21h15

Lotte Cinema

10h40 – 13h00 – 15h20 – 17h40 – 20h00

MegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất

9h00 – 11h30 – 14h00 – 15h15 – 16h30 – 17h45 -19h00 – 20h15 – 21h30

Em hiền như ma sơ

Cinebox Hòa Bình

17h40 – 19h30 – 21h25 thêm suất 14h00 – 15h50 cho cuối tuần

Thăng Long

9h40 – 11h40 – 13h40 – 15h40 – 17h40 – 19h40 – 21h40

Toàn Thắng

9h00 – 11h00 – 13h00 – 15h00 – 17h00 – 19h00 21h00

Đống Đa

9h30 – 11h30 – 13h30 – 15h30 – 17h30 – 19h30 – 21h30

Rừng Na Uy (Norwegian Wood)

Galaxy Nguyễn Du

11h15 – 13h50 – 16h25 –

19h00 – 21h35

Galaxy Nguyễn Trãi

11h05 – 13h50 – 16h25 – 19h00 – 21h35 – thứ Bảy có thêm suất 8h40

Galaxy Tân Bình

9h15 – 10h45 – 13h15 –

14h15 – 16h15 – 19h00 –

21h30

Tần số kinh hoàng (Midnight FM)

Diamond Cinema

10h50 – 12h45 – 14h40 – 16h35 – 18h30 – 20h25

Lotte Cinema

10h20 – 12h30 – 14h40 – 16h50 – 19h00 – 21h10

Đống Đa

9h40 – 12h00 – 14h20 – 16h40 – 19h10 – 21h20

Toàn Thắng

10h00 – 12h20 – 14h30 – 16h40 – 18h50 – 21h00

Narnia: The Voyage of The Dawn Trader

MegaStar Hùng Vương

10h20 – 12h50 – 15h10 – 17h40

MegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất

8h00 – 10h20 – 12h50

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới