Chủ Nhật, 16/06/2024, 19:46
30 C
Ho Chi Minh City

Lịch chiếu phim từ 9-9 đến 15-9-2011

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lịch chiếu phim từ 9-9 đến 15-9-2011

Tường Vi

PHIM

RẠP CHIẾU

SUẤT CHIẾU

YÊU LẦM BẠN THÂN

FRIEND WITH BENEFITS

Thăng Long

9g50, 12g10, 14g30, 16g50, 19g10, 21g30

Galaxy Nguyễn Du

12:45  16:55  19:00

Galaxy Nguyễn Trãi

10:45  14:50  19:00

Galaxy Tân Bình

11:00  14:30  18:55

MegaStar Hùng Vương Plaza

08:00 10:20 12:40 15:00

17:15 19:30 21:50

MegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất

07:50 10:15 12:30 14:50

17:10 19:30

MegaStar Vincom City Towers

08:40 10:55 13:10 15:25

17:40 19:55 22:10

MegaStar Vĩnh Trung Plaza

09:00 11:10 15:45 18:00

MegaStar Siêu thị Co-Op Mart

09:10 14:00 18:50

MONTE CARLO

MegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất

08:15 10:30 12:50 15:10

19:50 22:10

Đống Đa

9g40, 12g00, 14g20, 16g40, 19g10, 21g20

Thăng Long

9g50, 12g10, 14g30, 16g50, 19g10, 21g30

Galaxy Tân Bình

10:00  12:15  16:40  20:45

MegaStar Paragon

10:00 12:20 14:30 16:50

19:10 21:30

MegaStar Hùng Vương Plaza

10:40 13:00 15:20 21:40

MegaStar Vincom City Towers

08:50 11:05 13:20 15:35

17:50 20:05 22:20

MegaStar Siêu thị Co-Op Mart

11:30 16:25 21:10

MegaStar Vĩnh Trung Plaza

10:15 16:50

ĐẦM CÁ MẬP

SHARK NIGHT (3D)

MegaStar Paragon

10:50 14:50 18:50 20:50

22:50

MegaStar Hùng Vương Plaza

08:00 08:50 10:00 10:50

12:00 12:50 14:00 14:50

16:00 16:50 18:00 18:50

20:00 20:50 22:00 22:50

MegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất

07:40 09:40 11:40 13:40

15:40 17:40 21:40

MegaStar Siêu thị Co-Op Mart

08:25 12:20 16:15 18:15

22:10

MegaStar Vincom City Towers

09:00 10:55 12:50 14:45

16:40 18:35 20:30 22:25

Đống Đa

9g40, 11g40, 13g40, 15g40, 17g40, 19g40, 21g40

Galaxy Nguyễn Du

9:40    11:35  15:30  19:20            21:15

Galaxy Nguyễn Trãi

10:00  12:00  15:40  18:10            20:05

Galaxy Tân Bình

9:30    11:30  13:30  15:30            17:30  19:30  21:30

MegaStar Vĩnh Trung Plaza

10:20 12:10 15:50 19:30

GIỮA HAI THẾ GIỚI

Toàn Thắng

9g20, 11g20, 13g20, 15g20, 17g20, 19g10, 21g00

LARRY CROWNE

Toàn Thắng

9g10, 11g10, 13g10, 15g10, 17g10, 19g00, 21g00

LONG RUỒI

Đống Đa

9g30, 11g30, 13g30, 15g30, 17g30, 19g30, 21g30         

Thăng Long

9g40, 11g40, 13g40, 15g40, 17g40, 19g40, 21g40

Toàn Thắng

9g00, 11g00, 13g00, 15g00, 17g00, 19g00, 21g00

MegaStar Hùng Vương Plaza

08:10 08:40 09:10 10:10

11:10 12:10 13:10 14:10

15:10 16:10 17:10 17:40

18:10 19:10 19:40 20:10

21:10 22:10

MegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất

08:00 10:00 11:00 12:00

13:00 14:00 15:00 16:00

17:00 18:00 19:00 20:00

22:00

MegaStar Paragon

09:40 10:40 11:40 12:40

13:40 14:40 15:40 16:40

17:40 18:40 19:40 20:40

21:40 22:40

MegaStar Vincom City Towers

08:30 09:30 10:30 11:30

12:30 13:30 14:30 15:30

16:30 17:30 18:30 19:30

20:30 21:30 22:30

MegaStar Vĩnh Trung Plaza

08:40 09:35 10:30 11:25

12:20 13:15 14:10 15:05

16:00 17:00 17:50 18:50

19:45 20:40 21:35

MegaStar Siêu thị Co-Op Mart

08:40 09:40 10:40 11:40

12:40 13:40 14:40 15:40

16:40 17:40 18:40 19:40

20:40 21:40

Galaxy Nguyễn Du

9:00    10:50  13:30  15:00            17:25  21:10

Galaxy Nguyễn Trãi

8:50    11:50  12:55  14:00  16:00  17:00  21:10  22:00

ĐIỆP VIÊN NHÍ 4: KẺ CẮP THỜI GIAN

SPY KID 4: ALL THE TIME IN THE WORLD

Thăng Long

9g30, 11g30, 13g30, 15g30, 17g30, 19g30, 21g30

Đống Đa

9g30, 11g30, 13g30, 15g30, 17g30, 19g30, 21g30

Toàn Thắng

10g30, 12g30, 14g30, 16g30, 18g30, 20g40

Galaxy Nguyễn Du

9:00    13:00  17:00  19:00

Galaxy Nguyễn Trãi

9:55    13:45  17:35  19:30            21:25

Galaxy Tân Bình

9:00    13:00  17:00  19:00

MegaStar Hùng Vương Plaza

08:20 10:15 12:20 14:20

16:20 18:20 20:20 22:20

MegaStar CT Plaza Tân Sơn Nhất

08:20 10:20 12:20 14:20

16:20 18:20 20:20 22:20

MegaStar Paragon

08:50 12:50 16:50

MegaStar Vincom City Towers

08:40 10:35 12:30 14:25

16:20 18:15 20:10 22:05

MegaStar Vĩnh Trung Plaza

08:30 14:00 17:40 21:20

MegaStar Siêu thị Co-Op Mart

10:25 14:20 20:15

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới