Thứ Năm, 18/07/2024, 05:23
25.6 C
Ho Chi Minh City

Lịch chiếu phim Hà Nội từ ngày 30-8 đến ngày 5-9-2013

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lịch chiếu phim Hà Nội từ ngày 30-8 đến ngày 5-9-2013

Hạnh Thư

PHIM

RẠP CHIẾU

SUẤT CHIẾU

Vũ khí bóng đêm

Trung tâm chiếu phim quốc gia

10:00 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15

MegaStar

8:30 9:05 11:05 11:40 14:15 16:50 18:15 19:30 20:05 20:50 22:05

Mipec Tower

9:35 12:15 13:55 14:50 16:35 17:25 19:10 20:05 21:10

Rạp tháng 8

8:50 12:45 16:45 19:00 21:15

Biển quái vật (3D)

Trung tâm chiếu phim quốc gia

10:45 12:35 14:25 18:00 19:50

Rạp Kim Đồng

10:00 12:10 16:10 18:00 20:10 21:55

Mipec Tower

9:40 11:50 14:00 16:10 18:20 20:30 22:40

Rạp tháng 8

9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00

Siêu sao gặp hạn

Trung tâm chiếu phim quốc gia

14:15 18:10 21:55

Rạp tháng 8

9:30 11:00 15:00 19:15

Thực tập sinh

Trung tâm chiếu phim quốc gia

10:05 12:10 16:05 18:05 20:10

MegaStar

8:55 11:20 15:50

Mipec Tower

9:55 11:25 22:25

Kỷ nguyên Elysium

Trung tâm chiếu phim quốc gia

9:45 13:35 17:25 21:15

Mipec Tower

11:10 12:20 15:30 16:45 20:20 21:45

MegaStar

8:40 11:35 13:15 15:00 15:40 16:00 18:10 20:10 20:25 21:50 22:45

Rạp tháng 8

11:15 13:15 15:15 17:15 21:15

Những đứa trẻ to xác

Trung tâm chiếu phim quốc gia

9:00 12:40 16:05 18:05 20:10

MegaStar

9:15 13:35 13:45 17:45 22:40

Mipec Tower

11:45 22:40

Rạp tháng 8

9:00 10:45 12:30 14:15 16:00 17:45 19:30 21:15

Lửa phật

Mipec Tower

9:00 11:10 13:15 15:20 17:30 19:40 21:50

MegaStar

8:35 10:45 12:50 13:40 15:40 17:55 19:50 22:00 22:40

Rạp tháng 8

9:00 10:50 12:40 14:30 16:20 18:10 20:00

Rạp Kim Đồng

8:45 14:20 18:10 20:00 21:45

Truntg tâm chiếu phim quốc gia

10:45 11:40 14:25 19:20 20:00 22:00

Kẻ trộm mặt trăng 2 (3D)

Trung tâm chiếu phim quốc gia

9:00 16:15

CIA tái xuất

Trung tâm chiếu phim quốc gia

9:30 11:30 17:50 22:00

MegaStar

8:50 10:55 15:50 17:15

Mipec tower

9:10 15:50 18:05

Lò đào tạo quái vật (3D lồng tiếng Việt)

MegaStar

17:30

Trung tâm chiếu phim quốc gia

13:15 16:45 20:15

Xì Trum 2 (3D)

Trung tâm chiếu phim quốc gia

9:25 15:00 18:30

Người sói Wolverine

Trung tâm chiếu phim quốc gia

11:10 21:40

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới