Thứ Hai, 17/06/2024, 07:06
27.8 C
Ho Chi Minh City

Kiểm kê quỹ đất công từ tháng 4-2008

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kiểm kê quỹ đất công từ tháng 4-2008

(TBKTSG Online) – Trước tình trạng một số tổ chức, cơ quan chưa quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất công được Nhà nước giao và cho thuê, để xảy ra không ít tiêu cực, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu thực hiện kiểm kê quỹ đất công trên toàn quốc từ ngày 1-4-2008.

Theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg, thời điểm kiểm kê được thống nhất từ ngày 1-4-2008. Việc kiểm kê, báo cáo tình hình sử dụng đất với các xã, phường, thị trấn được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31-8-2008; thời hạn hoàn thành với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 31-10-2008 và thời hạn hoàn thành trên phạm vi cả nước trước ngày 30-11-2008.

Thủ tướng yêu cầu kiểm kê các loại đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức sự nghiệp công đang quản lý và sử dụng mà được Nhà nước giao hoặc cho thuê. Trong số liệu kiểm kê phải báo cáo rõ về diện tích, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và hình thức sử dụng trên thực tế. Việc kiểm kê cũng phái xác định rõ diện tích đất lấn, chiếm, hoặc bị lấn, bị chiếm, các hình thức chuyển nhượng, cho thuê trái phép, diện tích đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa; diện tích đất sử dụng ít hiệu quả, diện tích đất chưa sử dụng và cả đất sử dụng sai mục đích.

Thủ tướng yêu cầu, trong báo cáo kết quả kiểm kê quỹ đất phải bao gồm cả những đánh giá hiện trạng sử dụng đất, đánh giá tình hình biến động và phân tích nguyên nhân biến động về sử dụng đất, tình hình hiện trạng trên thực tế và tình hình sử dụng đất.

TBKTSG Online tổng hợp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới