Thứ Hai, 17/06/2024, 16:38
33.9 C
Ho Chi Minh City

Khánh Hòa hỗ trợ hộ canh tác lâm nghiệp bền vững

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khánh Hòa hỗ trợ hộ canh tác lâm nghiệp bền vững

Ngày 14-4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt đề án hỗ trợ đồng bào thiểu số ở miền núi, vùng cao canh tác nông, lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy. Cụ thể là hỗ trợ kinh phí, lương thực để chuyển các loại cây trồng ngắn ngày theo tập quán, sang trồng cây nguyên liệu, cây ăn quả lâu năm, hiệu quả hơn.

Đề án sẽ thực hiện giai đoạn từ nay đến năm 2012, tỉnh hỗ trợ kinh phí, trợ cấp gạo cho khoảng 4.478 hộ (22.390 khẩu), đang cư trú hợp pháp tại địa phương và tham gia trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất, trên đất quy hoạch sử dụng lâm nghiệp, nhưng hiện đang canh tác nương rẫy.

Việc trồng rừng trên đất lâm nghiệp, được quy hoạch là đất sản xuất, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/héc ta (vùng đặc biệt khó khăn) và 2 triệu đồng/héc ta (xã miền núi); trồng rừng phòng hộ được hỗ trợ 6 triệu đồng/héc ta, được hưởng toàn bộ sản phẩm từ rừng trồng.

Ngoài ra, tỉnh sẽ trợ cấp mỗi ha không quá 700kg gạo/năm, hoặc mỗi khẩu 10kg gạo/tháng. Hỗ trợ lương thực bắt đầu khi ngừng canh tác nương rẫy để chuyển sang trồng rừng, đến khi có thu nhập thay thế, tối đa không quá 7 năm.

Được biết, hiện nay, diện tích nương rẫy được canh tác ổn định, lâu dài trên đất lâm nghiệp của Khánh Hòa có khoảng 10.115 héc ta, chiếm 21% đất trống chưa có rừng, được quy hoạch cho mục đích sử dụng lâm nghiệp. Trong đó rừng sản xuất là 8.627 héc ta và mục đích trồng rừng phòng hộ là 1.488 héc ta.

VĂN TRANG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới