Thứ Hai, 15/07/2024, 18:11
31 C
Ho Chi Minh City

Hội nghị TW 13: Đề cử danh sách Bộ Chính trị

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hội nghị TW 13: Đề cử danh sách Bộ Chính trị

Chiến Thắng

Hội nghị TW 13: Đề cử danh sách Bộ Chính trị
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI khai mạc sáng 14-12 tại Hà Nội – Ảnh: TTXVN

(TBKTSG Online) – Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc sáng nay 14-12, tại Hà Nội. Tại hội nghị này, Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết đề cử những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

TTXVN đưa tin, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI sẽ bàn các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; về nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, cho biết tại Hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Trung ương sẽ bỏ phiếu biểu quyết danh sách các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII.

Đồng thời, Trung ương cũng bỏ phiếu biểu quyết đề cử các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Theo quy trình công tác nhân sự, các đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XI (kể cả chính thức và dự khuyết) viết phiếu giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi ứng cử bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là công việc hết sức hệ trọng, đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến, tạo sự thống nhất cao, làm cơ sở để Trung ương bỏ phiếu quyết định về nhân sự và ghi phiếu giới thiệu nhân sự theo đúng quy trình.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc đến ngày 22-12.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới