Thứ Sáu, 21/06/2024, 03:00
25.6 C
Ho Chi Minh City

Hoàng Anh Gia Lai giải trình về khoản lỗ hơn 5.000 tỉ đồng trong quí 4-2020

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hoàng Anh Gia Lai giải trình về khoản lỗ hơn 5.000 tỉ đồng trong quí 4-2020

Vân Phong

(KTSG Online) – Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cho biết điều chỉnh hồi tố báo cáo đã kiểm toán năm 2018 và 2019 nhằm giúp báo cáo tài chính năm 2020 không tiếp tục xuất hiện ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Hoàng Anh Gia Lai giải trình về khoản lỗ hơn 5.000 tỉ đồng trong quí 4-2020
Trụ sở Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: DNCC

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có giải trình thêm về việc trích lập dự phòng của từng khoản phải thu trong năm 2018 và 2019.

Cụ thể, HAGL trích lập dự phòng 4.957 tỉ đồng cho năm 2018 và 99,8 tỉ đồng năm 2019. Trong đó dự phòng cho khoản phải thu của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai là 3.412 tỉ đồng, còn dự phòng cho khoản phải thu của Công ty cổ phần Lê me là 1.644 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã xuất hiện ý kiến ngoại trừ của Công ty Ernst & Young Vietnam – đơn vị kiểm toán về việc không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi dư nợ 5.669 tỉ đồng tính tới ngày 31-12-2019.

Theo đại diện HAGL, lĩnh vực nông nghiệp mang tính phụ thuộc và chịu sự tác động bởi các yếu tố thị trường. Theo đó, khả năng thu hồi các khoản phải thu các năm trước được Ban Tổng giám đốc đánh giá là cao, do tình hình khả quan với ngành nông nghiệp. Nhưng dịch Covid-19 bùng bổ trong năm 2020 đã khiến rủi ro của thị trường nông sản và ngành nông nghiệp rõ ràng hơn. 

“Xét đoán về rủi ro trước đây chưa được đánh giá một cách thận trọng nhất nên đã đưa ra quyết định điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2018 và 2019 bằng cách trích lập dự phòng cho các khoản phải thu tồn đọng nhằm giúp cho báo cáo tài chính năm 2020 không tiếp tục bị ý kiến kiểm toán ngoại trừ", đại diện HAGL cho biết.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, các khoản dự phòng này có thể được hoàn nhập dần khi các dự án và tài sản làm, cơ sở đảm bảo phát triển và tăng giá trị trong tương lai.

Trước đó, quyết định điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 khiến Hoàng Anh Gia Lai phải ghi nhận khoản chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ở mức 919,8 tỉ đồng và 679,1 tỉ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất quí 4-2020, cao hơn 234,4% và 39,8% so với cùng kỳ năm 2019. 

Thêm vào đó, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản lỗ khác lên tới 652,6 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế quí 4-2020 của Hoàng Anh Gia Lai lần lượt âm 1.520,5 tỉ đồng 1.525,6 tỉ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm 1.174 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai lần lượt là 3.085 tỉ đồng và âm 2.175 tỉ đồng, còn lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm hơn 1.200 tỉ đồng. Đáng chú ý, lỗ lũy kế của Hoàng Anh Gia Lai lên tới 5.086 tỉ đồng tính đến 31-12-2020.

Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp chỉ còn 9.675 tỉ đồng, giảm hơn 2.000 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2019.

Về tài sản, tổng tài sản của doanh nghiệp là 36.300,9 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, tăng 8,11% so với thời điểm cuối năm 2019 do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 213%.

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai phát sinh khoản phải thu từ thanh lý tài sản cổ định và khoản đầu tư với giá trị 2.615,4 tỉ đồng. Ngoài ra, khoản cho vay tín chấp dành cho các bên liên quan và các công ty với thời hạn hoàn trả từ tháng 1-2021 tới tháng 3-2023 và từ tháng 1-2021 tới tháng 12-2022 cũng gia tăng đáng kể trong năm tài chính vừa qua.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai cho Công ty cổ phần Lê Me vay 3.644,4 tỉ đồng. Ngoài ra, Công ty cổ phần Gỗ Hoàng Anh Gia Lai và chi nhánh nhà máy nhựa của doanh nghiệp nghiệp này vay Hoàng Anh Gia Lai số tiền lần lượt là 86,9 tỉ đồng và 3 tỉ đồng. Đáng chú ý, Công ty Lê Me và Công ty Gỗ Hoàng Anh Gia Lai đều phát sinh khoản lãi vay với giá trị lần lượt là 112,3 tỉ đồng và 22,8 tỉ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai có xu hướng gia tăng trong bối cảnh vốn chủ sở hữu sụt giảm do liên tục kinh doanh thua lỗ. Theo đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là 26.625,8 tỉ đồng tính tới 31-12-2020, tăng 22% so với thời điểm cuối năm 2019.

Nguyên nhân chính do doanh nghiệp tăng vay ngắn hạn với số tiền 8.456,4 tỉ đồng, tăng 125% so với thời điểm cuối năm 2019. Trong đó có nhiều khoản vay phát sinh trong năm tài chính 2020 như khoản vay 600,9 tỉ đồng với Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TPHCM, khoản vay 5.122,7 tỉ đồng với Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải.

Ngoài ra, giá trị của hai khoản vay dài hạn ngân hàng và vay qua trái phiếu trong đến hạn trả cũng ở mức 1.751,2 tỉ đồng.

Do tăng vay nên tổng chi phí lãi vay của Hoàng Anh Gia Lai đã lên tới 3.748,1 tỉ đồng, gồm: 3.573,4 tỉ đồng lãi vay ngân hàng, trái phiếu; 174,7 tỉ đồng lãi vay tổ chức khác – tăng gần 20% so với thời điểm cuối năm 2019. Trong đó, chi phí lãi vay ngân hàng, trái phiếu của doanh nghiệp là hơn 1.200 tỉ đồng trong năm 2020.

Điểm đáng lo ngại là tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm sút đáng kể so với thời điểm cuối năm 2019.

Theo đó, lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai âm 723,3 tỉ đồng do chịu gánh nặng từ chi phí lãi vay. Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư của doanh nghiệp cũng âm 2.454,3 tỉ đồng do phải tăng chi để mua sắm và xây dựng tài sản cố định, trong khi số thu hồi từ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác sụt giảm đáng kể.

Nhờ tăng cường thu từ đi vay và giảm số tiền trả nợ gốc vay nên lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính của Hoàng Anh Gia Lai đã dương 3.020,5 tỉ đồng, giúp lưu chuyển tiền thuần trong năm chỉ âm 157,1 tỉ đồng.

Kết quả, giá trị tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp chỉ còn 97,2 tỉ đồng tính tới 31-12-2020.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới