Thứ Năm, 30/05/2024, 16:47
33 C
Ho Chi Minh City

Giảm giá một số dịch vụ chứng khoán từ đầu năm 2022

Vân Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Giá một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán liên quan đến dịch vụ môi giới chứng khoán; phát hành, mua lại, chuyển đổi chứng chỉ quỹ mở, chứng chỉ quỹ ETF, đấu giá và môi giới hợp đồng tương lai sẽ thấp hơn so với mức hiện hành, theo quy định tại Thông tư 102/2021 có hiệu lực từ đầu năm 2022.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 102/2021 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu lực từ 1-1-2022.

Hoạt động giao dịch tại một công ty chứng khoán. Ảnh minh hoạ: M.P.

Theo đó, giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch được điều chỉnh giảm từ mức tối đa 0,5% tính trên giá trị giao dịch xuống mức tối đa 0,45%.

Giá dịch vụ phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ ETF của nhà đầu tư được điều chỉnh giảm từ mức tối đa 5% tính trên giá trị giao dịch với dịch vụ phát hành và 3% tính trên giá trị giao dịch với dịch vụ mua lại xuống mức tối đa 1% với cả 2 dịch vụ.

Giá dịch vụ phát hành, mua lại chứng chỉ quỹ ETF của thành viên lập quỹ được điều chỉnh giảm từ mức tối đa 5% với dịch vụ phát hành và 3% với dịch vụ mua lại xuống mức tối đa 0,5% với cả 2 dịch vụ.

Còn khung giá dịch vụ đấu giá điều chỉnh từ khoảng 20 triệu đồng – 0,3% tính trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được trong một cuộc bán đấu giá xuống khoảng 20 triệu đồng – 0,15% tính trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được, nhưng không vượt mức 150 triệu đồng.

Về giá dịch vụ áp dụng tại thị trường chứng khoán phái sinh, giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai chỉ số được điều chỉnh giảm từ mức tối đa 15.000 đồng tính trên mỗi hợp đồng xuống mức tối đa 5.000 đồng. Còn giá dịch vụ môi giới trái phiếu chính phủ giảm từ mức tối đa 25.000 đồng tính trên mỗi hợp đồng xuống mức tối đa 8.000 đồng.

Ngoài ra, giá dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tối đa là 2% tính trên giá trị tài sản ròng của quỹ (NAV) hoặc giá trị tài sản ròng của danh mục mỗi năm.

Giá dịch vụ giám sát tài sản của quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tối đa là 0,15% tính trên giá trị tài sản giám sát. Còn giá dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu tối đa là 0,1% tổng giá trị trái phiếu phát hành.

Bộ Tài chính cho biết giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này là giá không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Vì vậy, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật khi thu tiền dịch vụ.

Nguồn thu từ cung cấp dịch vụ sẽ được tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, phần còn lại được các tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới