Thứ Năm, 18/07/2024, 05:32
25.6 C
Ho Chi Minh City

Đông Nam bộ: dự báo tăng trưởng GRDP thấp nhất 6,04%/năm, cao nhất 8,07%/năm

T.Đào

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Theo Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), có 3 kịch bản dự đoán về phát triển vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân cả giai đoạn 2021-2030 có thể là 6,04%/năm; 7,06%/năm hoặc 8,07%/năm. Với 3 mức tăng trưởng này thì thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 sẽ tương ứng là 315 triệu đồng, 345 triệu đồng hoặc 380 triệu đồng.

Một góc TPHCM. Vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030 sẽ phát triển theo hướng bền vững, sử dụng tiết kiệm tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: H.P

TTXVN đưa tin, Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030. Những dự báo này dựa trên cơ sở các giả định về tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư, biến đổi nhân khẩu học, vấn đề xã hội, biến đổi khí hậu, yếu tố từ bối cảnh kinh tế, xã hội, môi trường của Việt Nam và yếu tố nội tại của vùng Đông Nam bộ.

Cụ thể, ở kịch bản 1, giai đoạn 2021-2025, dự báo tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) đạt bình quân 4,92%/năm và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 7,18%/năm. Tính chung cả giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt bình quân 6,04%/năm.

Dự báo đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 200 triệu đồng; đến năm 2030 đạt khoảng 315 triệu đồng.

Tiếp đến là kịch bản 2, kịch bản trung bình có tốc độ tăng trưởng GRDP dự báo đạt bình quân 5,48%/năm trong giai đoạn 2021-2025; đạt bình quân 8,66%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Tính chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 7,06%/năm.

Dự báo đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 205 triệu đồng, đến năm 2030 đạt khoảng 345 triệu đồng.

Và kịch bản 3, kịch bản phấn đấu có tốc độ tăng trưởng GRDP dự báo đạt bình quân 5,97%/năm trong giai đoạn 2021-2025; đạt bình quân 10,2%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Tính chung cả giai đoạn 2021-2030 đạt bình quân 8,07%/năm.

Dự báo thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 210 triệu đồng; đến năm 2030 đạt khoảng 380 triệu đồng.

Trong đó, vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021-2030 sẽ phát triển theo hướng bền vững, sử dụng tiết kiệm tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Vùng sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng hiện đại, lấy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là động lực phát triển;  ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ chất lượng cao.

Năm 2022, GRDP vùng Đông Nam bộ chiếm khoảng 31% cả nước; xuất khẩu đóng góp khoảng 35%; thu ngân sách chiếm khoảng 38% cả nước; GRDP bình quân đầu người của vùng gấp 1,64 lần cả nước; tỷ lệ đô thị hóa của vùng là 66,5%, bằng 1,8 lần trung bình cả nước.

1 COMMENT

  1. Việc đề ra các kịch bản phát triển là cần thiết. Tuy nhiên, làm thế nào để đạt được mới là chuyện đáng bàn. Trong đó, vấn đề tập trung nguồn lực đầu tư toàn xã hội vào những lĩnh vực nào, ngành nghề nào, với tỷ trọng dự kiến ra sao, thứ tự ưu tiên thế nào, chỗ nào nên làm gì thì tối ưu, … Còn nếu cứ để phát triển tùy tiện theo kiểu phong trào thì kết quả nhận được sẽ teo tóp hơn nhiều so với chiếc bánh vẽ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới