Thứ Năm, 13/06/2024, 17:44
35 C
Ho Chi Minh City

ĐHCĐ VIB 2016: VIB dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2018

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

ĐHCĐ VIB 2016: VIB dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2018

Ngày 28-4-2016, VIB đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2016 tại Hà Nội với sự tham gia của lãnh đạo ngân hàng nhà nước (NHNN), các đối tác của ngân hàng, hơn 100 cổ đông VIB cùng với HĐQT, BKS và ban lãnh đạo ngân hàng. Tất cả các đề xuất của HĐQT đều đã được thông qua với tỷ lệ đồng ý cao.

Kết quả kinh doanh 2015

ĐHĐCĐ đã thông qua báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh đã được kiểm toán. Theo đó, ngân hàng đạt 655 tỉ lợi nhuận trước thuế, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tăng trưởng tín dụng đạt 25%. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm ở mức 2,07%.

Bảng tổng kết tài sản của VIB với quy mô tổng tài sản hơn 84.000 tỉ đồng được Moody’s đánh giá là có tính thanh khoản cao, với tỷ lệ các tài sản tiền mặt và trái phiếu chính phủ lên đến 30% tổng tài sản. VIB tiếp tục là ngân hàng nằm trong nhóm có hệ số an toàn vốn (CAR) cao nhất thị trường, kể cả theo các quy định của NHNN và theo chuẩn mực Basel II thí điểm cho 10 NHTM ở Việt Nam.

ĐHĐCĐ cũng được báo cáo về các giải thưởng và sự ghi nhận của xã hội và các định chế tài chính quốc tế đối với ngân hàng, trong đó có: Giải thưởng “Ngân hàng của năm của Việt Nam, 2015” do The Banker trao; VIB tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sức mạnh tài chính trong số các ngân hàng Việt Nam được Moody’s đánh giá…

Cổ tức 2015

ĐHĐCĐ phê duyệt tỷ lệ chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2015 ở mức 25%, bao gồm cổ tức tiền mặt 8,5% và cổ phiếu thưởng là 16,5% tính trên vốn điều lệ cuối kỳ là 4.845 tỉ đồng. Tỷ lệ này tăng nhẹ so với con số 24% của năm 2014 (bao gồm 9% cổ tức tiền mặt và 15% cổ phiếu thưởng).

Triển vọng và Chiến lược 2016-2019

“Trong nhiều năm qua, VIB đã theo đuổi một chiến lược đơn giản và nhất quán. Chiến lược đó xoay quanh việc xây dựng mô hình bán hàng và dịch vụ sáng tạo lấy khách hàng làm trung tâm, một mô hình vận hành tối ưu, một đội ngũ nhân sự phù hợp với hệ giá trị chung của ngân hàng và một cấu trúc quản trị minh bạch hướng tới các chuẩn mực tốt nhất. Tôi tin tưởng rằng chiến lược này sẽ tiếp tục mang lại sự hài lòng cho khách hàng và gia tăng giá trị cho cổ đông trong thời gian tới.” Ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch HĐQT của VIB phát biểu bên lề đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí với các định hướng mang tính chiến lược mà HĐQT đưa ra cho những năm đầu của nhiệm kỳ tới, bao gồm:

Chiến lược tăng trưởng khách hàng và thị phần;  Hoàn thiện mô hình hoạt động tối ưu; Chiến lược phát triển con người; Hoàn thiện cấu trúc quản trị doanh nghiệp mục tiêu đưa cổ phiếu của VIB niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán vào năm 2018 để đáp ứng các nhu cầu về vốn, tính thanh khoản và hấp dẫn của cổ phiếu và quy chuẩn công tác quan hệ cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ đã thông qua một số tính định hướng cho VIB trong giai đoạn tới, bao gồm: Tăng trưởng hàng năm ở mức 20%-30% đối với các chỉ tiêu dư nợ, huy động vốn và tăng trưởng khách hàng. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sẽ đạt mức tăng 20%-30% từ năm 2017; Thường xuyên duy trì nợ xấu ở mức dưới 3%; Duy trì thu nhập hấp dẫn cho cổ đông với tổng mức chi trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu thưởng hàng năm ở mức 15%-25%.

Riêng năm 2016, ĐHĐCĐ phê duyệt chỉ số lợi nhuận trước thuế là 675 tỉ đồng, dư nợ tăng 25%, huy động vốn tăng 23% và nợ xấu duy trì dưới 3%.

HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Chiếm tỷ lệ đồng ý cao, ĐHĐCĐ đã thông qua thành phần HĐQT và BKS mới. Theo đó, HĐQT tiếp tục có 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên từ phía đối tác chiến lược CBA, 2 thành viên HĐQT độc lập mới bổ nhiệm là ông Ian Park (Quốc tịch New Zealand) và ông Trần Tuấn Phong. Thành phần BKS không thay đổi với 2 thành viên chuyên trách và 1 thành viên từ phía CBA. Với các thành viên đến từ Australia, New Zealand, Nam Phi bên cạnh các thành viên người Việt, VIB là ngân hàng có cấu trúc thành viên HĐQT và BKS có tính quốc tế cao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới