Thứ Bảy, 18/05/2024, 11:48
33 C
Ho Chi Minh City

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: VNI đặt mục tiêu kinh doanh hiệu quả và giữ vững vị thế Top 10

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngày 30-6-2023 tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của các cổ đông, sở hữu 94.494.053 cổ phần, tương đương 94,494% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tổng công ty. 

Ban Lãnh đạo VNI chụp cùng thành viên HĐQT VNI nhiệm kỳ 2023 – 2028

Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của VNI đã ghi nhận những tín hiệu tốt. Tổng doanh thu vượt mốc 3.000 tỉ đồng, tăng trưởng 26,5%, trong đó: doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt: 2.812,2 tỉ đồng, hoàn thành 105,6% kế hoạch, tăng trưởng 29,1%; doanh thu hoạt động đầu tư tài chính đạt 249,7 tỉ đồng, hoàn thành 124,7% kế hoạch, tăng trưởng 5,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỉ đồng, tăng trưởng 20,4%. Mạng lưới mở rộng thêm 5 công ty thành viên, nâng tổng số công ty thành viên lên 50 công ty, đặc biệt là việc thành lập VNI Digital là đơn vị kinh doanh chuyên biệt về lĩnh vực công nghệ số insurtech. Kết quả ấn tượng này đã giúp VNI giữ vững vị thế Top 10 DNBH phi nhân thọ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Năm 2022, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới vẫn là mảng nghiệp vụ chính đóng góp vào tổng doanh thu, chiếm tỷ trọng 62,5% và đứng thứ 3 thị trường về doanh thu bảo hiểm xe cơ giới và đứng đầu thị trường về doanh thu bảo hiểm TNDS bắt buộc chủ xe cơ giới. Bên cạnh đó, VNI không ngừng nghiên cứu, ra mắt các sản phẩm bảo hiểm phù hợp như: bảo hiểm trễ chuyến bay, bảo hiểm an tâm sống khỏe, bảo hiểm người nước ngoài du lịch tại Việt Nam… Đồng thời, VNI cũng triển khai hợp tác với nhiều đối tác ứng dụng công nghệ như: Bankass, Global Care, Vifo, Fina, ABS.

Năm 2023, mục tiêu của VNI là kinh doanh hiệu quả cùng triển khai hàng loạt các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà cổ đông, nhà đầu tư đề ra.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại cuộc họp với tỷ lệ nhất trí tuyệt đối: Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2022; báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, phương án chi trả thù lao; lương chuyên trách; chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2023; tờ trình… tiếp tục triển khai nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tán thành tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả bầu cử với tỷ lệ phiếu đạt tỷ lệ cao.

Theo đó, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

  1. Bà Lê Thị Hà Thanh – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Thành Quang – Phó Chủ tịch
  3. Ông Trần Sỹ Tiến – Thành viên
  4. Bà Nguyễn Diệu Trinh – Thành viên
  5. Bà Nguyễn Quỳnh Trang – Thành viên

Danh sách thành viên của BKS nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

  1. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Trưởng Ban KS
  2. Ông Ngô Hồng Minh – Thành viên
  3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên

Sau thời gian làm việc khẩn trương, dân chủ và minh bạch, với sự đồng thuận và nhất trí cao, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VNI đã diễn ra thành công tốt đẹp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới