Thứ Hai, 15/07/2024, 14:58
30.6 C
Ho Chi Minh City

Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch

Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nông sản có thể vay vốn để hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch và được ngân hàng áp dụng lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất thương mại, được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 2 năm đầu, từ năm thứ ba trở đi được hỗ trợ 50% lãi suất vay.

Đây là nội dung chính của Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ban hành ngày 8/3/2011 hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Theo thông tư này, đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch là các hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân có địa chỉ cư trú hợp pháp và được UBND cấp xã xác nhận là trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất; các doanh nghiệp có ký và thực hiện tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân.

Mức cho vay được hỗ trợ lãi suất do khách hàng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thỏa thuận, tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ.

Khoản vay được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 2 năm đầu, từ năm thứ ba trở đi được hỗ trợ 50% lãi suất vay.

Việc hỗ trợ lãi suất chỉ áp dụng đối với các khoản vay trả nợ trước hoặc trong hạn, không áp dụng đối với các khoản vay đã quá thời hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn, kho lạnh bảo quản thủy sản (bao gồm cả kho lạnh trên tàu đánh bắt thủy sản) cũng thuộc đối tượng được vay áp dụng lãi suất đầu tư phát triển. Trong đó, lãi suất cho vay thương mại của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam làm cơ sở để được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất là mức lãi suất cho vay thấp nhất áp dụng cho các khoản vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ.

Theo website Ngân hàng Nhà nước

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới