Thứ Ba, 25/06/2024, 15:10
32.3 C
Ho Chi Minh City

Chính phủ đốc thúc các bộ trưởng cắt điều kiện kinh doanh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chính phủ đốc thúc các bộ trưởng cắt điều kiện kinh doanh

Tư Hoàng

Chính phủ đốc thúc các bộ trưởng cắt điều kiện kinh doanh
Điều kiện kinh doanh được ước tính lên tới 7.000. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Các bộ trưởng phải gấp rút rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh tại các văn bản pháp luật chuyên ngành nhằm phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Đây là nội dung của công văn số 789/TTg-PL  do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 14-5 gửi các bộ trưởng nhằm đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Theo công văn này, các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo, có kế hoạch cụ thể, phân công và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân chủ trì và phối hợp trong quá trình soạn thảo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để có biện pháp rút ngắn thời gian soạn thảo, thẩm định, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27-4-2016 của Văn phòng Chính phủ.

Các bộ trưởng được yêu cầu chỉ đạo quyết liệt việc tập hợp, rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh đang quy định tại các thông tư, quyết định của bộ trưởng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3478/BKHĐT-PC ngày 9-5-2016 để tổng hợp, xây dựng các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.

Các bộ gửi kết quả rà soát đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ trước ngày 21-5-2016, trong đó xác định rõ số lượng các thông tư, quyết định của bộ trưởng có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, số lượng và tên các nghị định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ soạn thảo các nghị định này, trình Chính phủ trước ngày 30-5-2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư, nhưng chưa ban hành nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư kinh doanh, các cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 30-5-2016 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước ngày 30-5-2016 các bộ trưởng phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm của từng bộ. Hết thời hạn nêu trên, các bộ trưởng chưa ký trình Chính phủ các nghị  định trong phạm vi quản lý sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo rút ngắn thời gian thẩm định, có văn bản thẩm định trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được dự thảo nghị định.

Hàng tuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng các văn bản.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình soạn thảo, trình các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 5-2016.

Đây là chỉ đạo mới nhất của ông Phúc sau hàng loạt các chỉ đạo về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh kể từ khi nhậm chức Thủ tướng. Số điều kiện kinh doanh ước tính lên đến 7.000, trong số đó khoảng một nửa phải bị cắt bỏ. Điều kiện kinh doanh tạo cơ chế xin-cho, gây nhiều rào cản cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới