(KTSG Online) – Hôm qua (10-1), Chính phủ đã ban hành nghị quyết về phát triển thị trường lao động. Trong đó, có mục tiêu vào năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%.

Thực hiện giải pháp đào tạo nguồn nhân lực vừa học nghề vừa học văn hóa tại cơ sở giáo dục. Ảnh minh họa: TL

Theo thông tin từ TTXVN, nội dung của nghị quyết này hướng đến mục tiêu năm 2025, tỷ trọng lao động trong ngành nông nghiệp đạt khoảng 25% trên tổng lao động. Năng suất lao động xã hội bình quân có tốc độ tăng trưởng trên 6,5%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp được duy trì ở mức dưới 3%. Trong đó, khu vực thành thị có tỷ lệ lao động thất nghiệp dưới 4%, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động khu vực nông thôn dưới 6%.

Lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội chiếm tỷ trọng 45%. Cụ thể, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt khoảng 2,5% người trong độ tuổi lao động, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 35%. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

Mục tiêu tổng quát của nghị quyết về phát triển thị trường lao động này là góp phần phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực và việc tổ chức, vận hành thị trường lao động dần được hoàn thiện.

Để thực hiện mục tiêu trên, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các giải pháp như đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững để tạo nhiều việc làm đạt chất lượng; tạo việc làm xanh, việc làm cho đối tượng yếu thế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đề án về hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thường xuyên cập nhật thông tin về thị trường lao động, nhu cầu kỹ năng tương lai, dự báo về thị trường lao động phân theo ngành, nghề trong thời gian ngắn hạn hoặc dài hạn.

Đây là cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành các chính sách, hoạt động về lao động, việc làm, an sinh xã hội, cung cấp thông tin thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here