Thứ Ba, 25/06/2024, 05:30
25.6 C
Ho Chi Minh City

Chính phủ ban hành gói giải pháp chống lạm phát

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chính phủ ban hành gói giải pháp chống lạm phát

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tạo điều kiện phát triển lành mạnh thị trường bất động sản – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG Online) – Chính phủ vừa đưa ra một loạt 18 biện pháp đẩy mạnh việc kiềm chế lạm phát năm 2008, nhằm tạo sự chuyển biến cụ thể trên tất cả các lĩnh vực tiền tệ, bất động sản và chứng khoán.

Văn bản số 319 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 3-3 về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm pháp là kết quả cuộc họp của Thường trực Chính phủ hôm 28-2 và những báo cáo của Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia trước đó, sau những quan ngại về tình hình lạm phát và chỉ số giá tiêu dùng qua 2 tháng đầu năm tăng tới 6,02%.

Tất cả các biện pháp của Chính phủ nhằm mục đích hạn chế ảnh hưởng đến nền kinh tế, kiềm chế lạm phát và kiểm soát tăng giá, trong đó có nhiều điểm mới được bổ sung, sửa đổi, dự kiến sẽ tác động mạnh đến thị trường tiền tệ, bất động sản và chứng khoán.

Dãn đầu tư công và thắt chặt chi tiêu ngân sách

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục cải thiện môi  trường đầu tư để huy động vốn cho tăng trưởng. Một trong những yêu cầu Chính phủ đặt ra là nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đặc biệt lĩnh vực đầu tư công. Các công trình, dự án đọng vốn quá lâu hoặc thiết kế ban đầu không còn phù hợp nữa hoặc các công trình đầu tư kém hiệu quả sẽ bị đình hoãn, đồng thời dãn những công trình chưa thật sự cần thiết.

Các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các chính sách, nhất là giữa chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, chủ động và linh hoạt; điều hành chính sách tài khóa theo hướng thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, hạn chế bội chi ngân sách, đồng thời triển khai thực hiện tốt chính sách tiền lương, chính sách đầu tư, chính sách xuất nhập khẩu… bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau để đạt hiệu quả cao nhất.

Nâng biên độ dao động tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ lên mức +/- 2%

Một điểm đáng chú ý trong văn bản này là quyết định nâng biên độ dao động tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ nói riêng và các loại ngoại tệ nói chung theo hướng căn cứ vào cung cầu trên thị trường, với biên độ dao động được nâng lên mức +/- 2% (biên độ áp dụng từ ngày 24-12-2007 là +/- 0,75%) .

Biên độ dao động mới được điều chỉnh theo hướng nới rộng thêm 1,25% đòi hỏi các ngân hàng và các thành viên tham giá thị trường ngoại hối nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro về biến động tỷ giá để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Điều này cũng giúp nhiều ngân hàng thương mại chủ động hơn trong việc đưa ra một tỷ giá linh hoạt hằng ngày.

Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành hoạt động tín dụng ngân hàng ở mức tăng trưởng tín dụng tối đa 30% (năm 2007 có ngân hàng thương mại tăng trưởng tín dụng đến 40%). Việc tăng trưởng phải đáp ứng được yêu cầu  vốn cho tăng trưởng kinh tế và khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hoạt động tín dụng cũng phải được tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng theo chuẩn mực quốc tế.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại để đảm bảo khả năng thanh toán, xem xét tăng dự trữ bắt buộc (mua tín phiếu ngân hàng nhà nước như đã công bố,thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ chế thị trường); sử dụng có hiệu quả các công cụ thị trường mở,  lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cơ bản, bảo đảm quan hệ hợp lý giữa các loại lãi suất trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Tài chính sớm chỉ đạo thực hiện chuyển số dư tiền gửi của Kho bạc tại các ngân hàng thương mại hiện nay về Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm tạo điều kiện thực hiện tốt việc điều hành chính sách tiền tệ.

Việc mua ngoại tệ cho các nhà đầu tư vẫn phải được thực hiện theo hình thức xem xét  thứ tự ưu tiên cho các đối tượng. Trái phiếu Chính phủ trong nước bằng đồng tiền Việt Nam, Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ sẽ được triển khai để hạn chế tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, hút bớt tiền nhàn rỗi về, giảm áp lực lạm phát và tăng dự trữ quốc gia hoặc đầu tư ra nước ngoài.

Tiếp tục cho vay bất động sản 

Chỉnh phủ cũng chỉ đạo các giải pháp và chính sách tiền tệ, tín dụng phải tiếp tục tạo điều kiện phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Đối với các dự án  bất động sản tốt, đầu tư đúng và lành mạnh, ngân hàng vẫn tiếp tục cho vay.Chỉ những trường hợp có biểu hiện đầu cơ, găm giữ đất, mua đi bán lại thì sẽ tiến hành thu hồi vốn và kiên quyết xử lý, nhất là các doanh nghiệp nhà nước không có chức năng tham gia thị trường này.

Việc tăng nguồn cung cho thị trường cũng cần được đẩy mạnh để giải quyết nhu cầu về nhà ở, phát triển các khu đô thị, công nghiệp.

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần áp dụng các giải pháp chống đầu cơ bất động sản thông qua việc kiểm soát tín dụng, chính sách thuế, kết hợp với những biện pháp hành chính cần thiết. Bộ Xây dựng và các địa phương phải tiến hành rà soát các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn để đảm bảo thị trường này tiếp tục phát triển lành mạnh.

Không hạn chế nguồn cung chứng khoán 

Trong công văn 319 có đến 5 biện pháp cấp bách được Chính phủ đề ra nhằm vực dậy thị trường chứng khoán đang tuột dốc. Các biện pháp này bao gồm: tạo điều kiện tăng cung hàng hóa; không hạn chế các công ty tham gia công bố và niêm yết trên sàn giao dịch; có tiến trình cổ phần hóa và IPO các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tổng công ty và các doanh nghiệp lớn; không nên chỉ lấy việc bán cổ phiếu với giá cao nhất làm chuẩn để IPO; tiếp tục triển khai quyết định số 03 về kiểm soát cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhưng tránh tạo yếu tố tâm lý cho rằng nhà nước chủ trương thu hẹp thị trường.

Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ sớm cho phép thành lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam để quản lý các quỹ đầu tư huy động vốn nước ngoài, nhằm thu hút có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu tăng cường tính công khai minh bạch và quản lý tốt hơn hoạt động này, không để các văn phòng đại diện thực hiện hoạt động kinh doanh trái với quy định pháp luật.

Chính phủ cũng sẽ xem xét việc quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với chứng khoán chưa niêm yết theo hướng bảo đảm được yêu cầu quản lý, giảm thiểu rủi ro và không được cao hơn mức áp dụng hiện nay đối với công ty niêm yết, đồng thời phù hợp với điều lệ của công ty.

Đặc biệt, Chính phủ đang tính toán cho phép Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước có thể mua vào một số cổ phiếu loại tốt, có hiệu quả và có tính thanh khoản cao trong những trường hợp cần thiết.

Việc lập thêm các công ty chứng khoán và các ngân hàng thương mại cổ phần thời gian tới cần phải được kiểm soát chặt hơn, bảo đảm đầy đủ các điều kiện và tiêu chí quy định. Đồng thời, với phát triển số lượng, cần tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán nhanh chóng ổn định và từng bước tăng trưởng, nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động, góp phần tăng nhanh quy mô thị trường. Trước mắt trong điều kiện hiện nay, để tập trung thu hút nguồn ngoại tệ đang có ở trong nước, tạm thời chưa phát hành trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài.

Mời bạn đọc nhấn vào đây để xem toàn văn chỉ đạo của Thủ tướng.

NGỌC LAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới