Thứ Sáu, 14/06/2024, 20:27
27 C
Ho Chi Minh City

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể khó cho vay hơn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể khó cho vay hơn

Thủy Triều

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài cần tăng vốn để đảm bảo hạn mức cho vay – Ảnh: Lê Toàn.

(TBKTSG Online) – Chi nhánh các ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn trong vấn đề cho vay nếu không tăng vốn để đảm bảo hạn mức tín dụng theo Luật các tổ chức tín dụng mới sẽ có hiệu lực vào năm 2011.

Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 16-6-2010 có một điều khoản liên quan đến giới hạn cho vay đối với một khách hàng của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Theo điều 128 của Luật các tổ chức tín dụng, giới hạn tín dụng cho vay đối với một khách hàng sẽ được tính dựa trên vốn của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay vì vốn của hội sở chính của ngân hàng nước ngoài như hiện nay.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động hiện tại của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam vốn bấy lâu nay cho vay các dự án lớn căn cứ trên vốn của ngân hàng mẹ ở nước ngoài. Hiện mức vốn pháp định của chi nhánh các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam là 15 triệu đô la Mỹ, khoảng 300 tỉ đồng và hầu hết các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam chỉ đáp ứng đúng mức vốn pháp định trên.

Trong năm 2011, nếu chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam không chịu tăng vốn thì họ sẽ phải hạ hạn mức tín dụng. Đây là lý do mà rất nhiều chi nhánh ngân hàng nước ngoài gần đây xin Ngân hàng Nhà nước cho phép tăng vốn lên trong đó có ngân hàng tăng vốn lên gấp 9 lần.

Mới đây ngày 21-12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho 4 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng vốn được cấp từ ngân hàng mẹ.

Đó là Ngân hàng Huanan Commercial Bank Ltd. chi nhánh TPHCM tăng vốn từ 15 triệu đô la Mỹ lên 65 triệu đô la, Ngân hàng thương mại Chinatrust chi nhánh TPHCM tăng từ 15 triệu đô la lên 50 triệu đô la Mỹ, Ngân hàng Mizuho Corporate Bank chi nhánh TPHCM tăng vốn từ 15 triệu lên 133,5 triệu đô la Mỹ, và Ngân hàng Mizuho Corporate Bank chi nhánh Hà Nội cũng tăng vốn được cấp từ 15 triệu lên 133,5 triệu đô la Mỹ.

Những kiến nghị

Nhóm công tác ngân hàng (Banking Working Group-BWG) tại Diễn đàn doanh nghiệp ngày 2-12 ở Hà Nội đã có bài tham luận kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về một số chính sách trong đó có đề cập đến vấn đề giới hạn tín dụng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Để giảm thiểu ảnh hưởng và đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu trong luật mới, BWG kiến nghị NHNN xem xét 5 vấn đề.

Thứ nhất, NHNN nên xem xét cho phép chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tiếp tục thực hiện trong vòng 2 năm các hạn mức cho vay ngắn hạn đối với các khách hàng doanh nghiệp trong năm 2010. Việc tiếp tục cho phép thực hiện hợp đồng vay sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì hoạt động thông thường và vẫn có đủ thời gian để giải quyết các thỏa thuận tài chính nhằm tránh các biến động thị trường tiềm ẩn.

BWG khuyến nghị nên cho phép áp dụng bảo lãnh nước ngoài hoặc thư tín dụng dự phòng từ hội sở chính hoặc từ các tổ chức tín dụng nước ngoài nhằm bù đắp rủi ro tín dụng cho một khách hàng trong trường hợp dư nợ cho vay đối với một khách hàng hay một nhóm khách hàng có liên quan gần hoặc vượt hạn mức cho vay đối với một khách hàng tại Việt Nam.

Ví dụ ngân hàng mẹ ở nước ngoài bảo lãnh cho chi nhánh hoặc ngân hàng con tại Việt Nam cho một rủi ro cụ thể của chi nhánh hoặc ngân hàng con đó khi cho vay một khoản tiền vượt quá giới hạn cho vay. Việc này nhằm giúp hỗ trợ vốn cho những dự án lớn của doanh nghiệp nhưng đồng thời cũng đảm bảo quản lý rủi ro tín dụng một các thận trọng. Giải pháp này cũng được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới.

Thứ ba, BWG đề nghị cần loại bỏ các khoản vay do Chính phủ Việt Nam hoặc nước ngoài, hoặc Cơ quan hỗ trợ tín dụng xuất khẩu bảo lãnh ra khỏi hạn mức tín dụng đối với một khách hàng mà ngân hàng cho vay.

BWG cũng đề xuất NHNN nên cho phép các ngân hàng nước ngoài có từ 2 chi nhánh trở lên tại Việt Nam được tính hạn mức cho vay đối với một khách hàng dựa trên cơ sở gộp vốn của tất cả các chi nhánh. “Điều này phù hợp với mục đích kiểm soát rủi ro tại điều 128 Luật các tổ chức tín dụng vừa ban hành”, BWG nói.

Nhóm công tác ngân hàng cũng đề nghị NHNN có hướng dẫn cụ thể về các tài liệu cần cung cấp, tiêu chí, thủ tục… trong việc áp dụng chấp thuận ngoại lệ của Thủ tướng theo khoản 7 điều 128 trong trường hợp cho vay vượt hạn mức tín dụng.

Được biết, hiện Ủy ban giám sát tài chính quốc gia đang kiến nghị xin Chính phủ xem xét lại vấn đề giới hạn tín dụng cho chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 128 về giới hạn cấp tín dụng trong Luật các tổ chức tín dụng:

1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

2. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

3. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không bao gồm các khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của tổ chức, cá nhân hoặc trường hợp khách hàng vay là tổ chức tín dụng khác.

4. Mức dư nợ cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này bao gồm cả tổng mức đầu tư vào trái phiếu do khách hàng phát hành.

5. Giới hạn và điều kiện cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước quy định.

6. Trường hợp nhu cầu vốn của một khách hàng và người có liên quan vượt quá giới hạn cấp tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cấp tín dụng hợp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

7. Trong trường hợp đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà khả năng hợp vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp ứng được yêu cầu vay vốn của một khách hàng thì Thủ tướng Chính phủ quyết định mức cấp tín dụng tối đa vượt quá các giới hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đối với từng trường hợp cụ thể.

8. Tổng các khoản cấp tín dụng của một tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 7 Điều này không được vượt quá bốn lần vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới