Thứ Bảy, 22/06/2024, 09:47
27.3 C
Ho Chi Minh City

Cấp quận ở TPHCM được quyết định dự án đầu tư đến 120 tỉ đồng

Thái Huy

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – UBND TPHCM ban hành quyết định sửa đổi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Theo đó chủ tịch cấp quận, huyện được quyết định dự án công dưới 45 tỉ đến 120 tỉ đồng nhằm gỡ khó về vốn cho các công trình giao thông, y tế, giáo dục ở địa bàn.

Đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp thường xuyên bị ngập sâu sau mưa do cấp quận chưa chủ động được kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước trong khu vực – Ảnh: TL

Theo cổng Trung tâm báo chí TPHCM, từ khi thực hiện chính quyền đô thị, các quận, huyện của TPHCM không còn quyền điều hành cân đối ngân sách mà chỉ được điều hành trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã được giao.

Điều này dẫn đến các quận không chủ động được trong chi ngân sách thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ cấp bách hay đầu tư các công trình dân sinh phục vụ đời sống người dân.

Gỡ khó về vốn cho các công trình giao thông, y tế, giáo dục ở cấp quận, UBND TPHCM ban hành quyết định sửa đổi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Theo đó UBND thành phố ủy quyền cho cấp quận được quyết định các dự án đầu tư công nhóm C, trừ dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng. Thời hạn ủy quyền từ ngày 29-5-2023 đến hết 31-12-2025.

Ngoài nội dung ủy quyền, thành phố còn quyết định sửa đổi nguyên tắc chọn cơ quan được quyền lập hồ sơ thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư với dự án đầu tư công.

Cụ thể, đối với các dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực và các dự án nhóm C, sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, chủ tịch thành phố có thể quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho UBND cấp quận, huyện lập hồ sơ, trình thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi.

Nếu dự án đầu tư công nhóm B, C thuộc thẩm quyền thì chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công mà không phải thông qua cơ quan khác thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi và kinh tế kỹ thuật…

Đáng chú ý, các dự án dù thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin cũng không phải thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi như trước đây, trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do chủ tịch UBND thành phố thành lập.

Dự án đầu tư công nhóm A gồm các công trình tổng chi phí từ 800 tỉ đến hơn 2.300 tỉ đồng, nhóm B từ 45 tỉ đồng đến dưới 2.300 tỉ đồng; nhóm C từ dưới 45 tỉ đến dưới 120 tỉ đồng. Dự án nhóm A và B, thẩm quyền quyết định đầu tư từ cấp thành phố trở lên. Các dự án có thể gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông, y tế, giáo dục…

Dự án đầu tư công nhóm C trước đây thuộc quyền quyết định của quận, nhưng sau tháng 7-2021, cấp quận, huyện muốn cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây trường học, cơ sở y tế… từ vài trăm triệu đồng trở lên phải trình sở chuyên ngành thẩm định và gửi UBND thành phố xem xét, báo cáo HĐND thông qua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới