Thứ Tư, 19/06/2024, 15:05
35 C
Ho Chi Minh City

Bộ Xây dựng sẽ CPH nhiều đơn vị sự nghiệp công lập

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ Xây dựng sẽ CPH nhiều đơn vị sự nghiệp công lập

Quang Chung

Bộ Xây dựng sẽ CPH nhiều đơn vị sự nghiệp công lập

Viện Kiến trúc quốc gia sẽ chuyển thành doanh nghiệp từ năm 2020 và sẽ cổ phần hóa vào năm 2025. Ảnh: vienkientrucquocgia.gov.vn

(TBKTSG Online) – Từ nay đến năm 2020, Bộ Xây dựng sẽ chuyển 20 đơn vị sự nghiệp sang mô hình doanh nghiệp và thí điểm cổ phần hóa 17 doanh nghiệp trong số đó.

Bộ Xây dựng vừa hoàn thiện Dự thảo Quyết định (của Thủ tướng) về Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực; thí điểm chuyển một số đơn vị sang mô hình doanh nghiệp hoặc thực hiện cổ phần hóa những đơn vị đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, đến năm 2020 chuyển 20 đơn vị sự nghiệp trong tổng số 40 đơn vị hiện nay sang mô hình doanh nghiệp, trong đó thí điểm thực hiện cổ phần hóa 17 đơn vị (lĩnh vực đào tạo có 9 đơn vị, y tế 6 đơn vị, khoa học 2 đơn vị); sau đó tổ chức đánh giá, nếu có kết quả tốt sẽ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép cổ phần hóa một số đơn vị còn lại.

Về thực hiện cơ chế tự chủ, theo dự thảo các đơn vị tăng dần mức độ tự chủ hàng năm phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. Đó là, đến hết năm 2020, có 37 đơn vị (chiếm 97,3% trong tổng số đơn vị sự nghiệp công lập) có thể tự đảm bảo được chi hoạt động thường xuyên trở lên.

Từ năm 2021 đến năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa đối với những đơn vị đủ điều kiện theo quy định. Cụ thể, sẽ có 30 đơn vị (chiếm 78,9%) hoạt động như mô hình doanh nghiệp, trong đó, 20 đơn vị hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, chiếm 52,6% tổng số các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, trong thời gian tới Bộ Xây dựng dự kiến sẽ tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý.

Một số đơn vị sự nghiệp công lập dự kiến sẽ trở thành doanh nghiệp:

1. Viện Kiến trúc quốc gia sẽ chuyển thành doanh nghiệp từ năm 2020 và cổ phần hóa năm 2025.

2. Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam sẽ chuyển thành doanh nghiệp từ năm 2020 và cổ phần hóa năm 2025.

3. Viện Kinh tế xây dựng sẽ chuyển thành doanh nghiệp từ năm 2025.

4. Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia sẽ chuyển thành doanh nghiệp từ năm 2020 và cổ phần hóa năm 2025.

5. Viện Khoa học công nghệ xây dựng sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

6. Viện Vật liệu xây dựng sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

7. Bệnh viện Xây dựng sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2018.

8. Bệnh viện Xây dựng Việt Trì sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2019.

9. Trung tâm Phục hồi chức năng (PHCN) và điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2017.

10. Trung tâm điều dưỡng PHCN Sầm Sơn sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2017.

11. Trung tâm điều dưỡng PHCN Cửa Lò sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2017.

12. Trung tâm điều dưỡng PHCN ngành xây dựng phía Nam sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2017.

13. Trường cao đẳng nghề Lilama 1 sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

14.  Trường cao đẳng nghề Lilama 2 sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

15.  Trường cao đẳng nghề LICOGI sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

16.  Trường cao đẳng nghề Sông Đà sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

17.  Trường cao đẳng nghề xây dựng sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

18.  Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2018.

19.  Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Vinh sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

20.  Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

21.  Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng sẽ chuyển thành doanh nghiệp cổ phần từ năm 2020.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới