Thứ Ba, 16/07/2024, 03:20
25.6 C
Ho Chi Minh City

Bộ Công Thương: rút gọn biểu giá điện bán lẻ, thêm chọn lựa điện một giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Bộ Công Thương: rút gọn biểu giá điện bán lẻ, thêm chọn lựa điện một giá

Lê Anh

(TBKTSG Online) – Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt theo đề xuất mới của Bộ Công Thương sẽ gồm năm bậc và giá bán lẻ điện một giá. Người dân được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt năm bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá.

Bộ Công Thương: rút gọn biểu giá điện bán lẻ, thêm chọn lựa điện một giá
Nhân viên điện lực kiểm tra công tơ điện – Ảnh: EVN

Theo bản dự thảo về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ, Bộ Công Thương đã trình nhiều phương án khác nhau để Chính phủ quyết định ban hành. Dự thảo đưa ra hai phương án đối với biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt như sau:

Phương án 1: Biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân

(%)

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100

90%

Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200

108%

Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400

141%

Bậc 4: Cho kWh từ 401- 700

160%

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

168%

 

Phương án 2: Đưa ra hai chọn lựa 2A và 2B.

Theo đó, người dân được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá.

Phương án 2A

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân (%)

1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100

90%

Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200

108%

Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400

141%

Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700

160%

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

274%

2. Giá bán lẻ điện một giá

 

Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá

145%

 

Phương án 2B:

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân

(%)

1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100

90%

Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200

108%

Bậc 3: Cho kWh từ 201 – 400

141%

Bậc 4: Cho kWh từ 401 – 700

160%

Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

185%

2. Giá bán lẻ điện một giá

 

Giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá

155%


Sự hỗ trợ cho các trường hợp người sử dụng theo chính sách khi áp dụng biểu giá theo đề xuất mới được giữ nguyên. Hằng tháng, các hộ gia đình nghèo sẽ nhận được sự hỗ trợ tiền điện sinh hoạt tương đương với tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Còn hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp khác.

Riêng với biểu giá bán điện ngoài sinh hoạt, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án để lựa chọn. Biểu giá chia làm babậc với khung giờ thấp điểm; khung giờ bình thường và khung giờ cao điểm.

Như vậy theo bản dự thảo, Bộ Công Thương đã rút gọn biểu giá bán lẻ điện từ 6 bậc để tính tiền (lũy kế) như hiện hành xuống còn 5 bậc và bổ sung thêm lựa chọn cho người dân với việc mua điện một giá.

So giá điện 6 bậc hiện nay thì phương án mới gộp bậc 1 và 2 từ 0-100kWh, tăng số bậc thang từ 101 kWh trở lên tới 401 kWh ở các bậc 2, 3, 4 và bậc 5 đưa lên mức 701 kWh (trước đây bậc 6 ở mức 401 kWh trở lên).

Đối với phương án 2, dự thảo đưa ra giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá tương ứng là 145% và 155% so với mức giá bán lẻ điện bình quân. Hiện nay, mức giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công Thương quy định là 1.864,44 đồng/kWh, nếu áp theo mức tăng 145% và 155% so với giá bán bình quân thì điện một giá là 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh (chưa gồm VAT).

Mời xem thêm:

Rút gọn biểu giá điện, không tăng giá bán lẻ

Thống nhất giá bán điện theo bảng giá mới

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới