Thứ Bảy, 15/06/2024, 14:28
35 C
Ho Chi Minh City

BCH Trung ương tự phê bình khắc phục yếu kém trong quản lý kinh tế-xã hội còn chậm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

BCH Trung ương tự phê bình khắc phục yếu kém trong quản lý kinh tế-xã hội còn chậm

Hồng Phúc

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh báo cáo trước Đại hội Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khoá X. (Ảnh: dangcongsan.vn)

(TBKTSG Online) – Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn một số mặt thiếu sót, khuyết điểm. Cụ thể là, “kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục những yếu kém trong quản lý kinh tế – xã hội còn chậm; nền kinh tế còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng thấp”.

Đó là một vài khuyết điểm được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư “nghiêm túc tự phê bình trước toàn Đảng”. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, hôm 12-1.

Cũng theo báo cáo trên, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong các năm qua, song Đảng cũng thừa nhận những thiếu sót trong công tác lãnh đạo. Cụ thể như, các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học – công nghệ, y tế, văn hoá còn nhiều yếu kém; công tác xóa đói, giảm nghèo chưa vững chắc, đời sống của nhân dân ở vùng cao, vùng sâu, vùng bị thiên tai chậm được cải thiện; khoảng cách giàu nghèo chưa được thu hẹp; kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên một số mặt kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng và đất nước trước tình hình mới.

“Những thiếu sót, khuyết điểm trên có nguyên nhân do việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và phong cách làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn hạn chế. Việc đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện chưa tập trung, quyết liệt; trách nhiệm cá nhân trên một số lĩnh vực chưa được xác định rõ”, báo cáo viết.

Những hạn chế, khuyết điểm được nêu ra tương đối thẳng thắn. Theo Báo cáo Chính trị, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra chưa đạt. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa chậm; chế độ phân phối còn nhiều bất hợp lý, phân hóa xã hội tăng lên.

Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường chậm được khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm yếu cản trở sự phát triển. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ.

Đảng cũng tự nhận định, tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng dựa vào tăng đầu tư, khai thác tài nguyên. Các cân đối vĩ mô chưa vững chắc. Cơ cấu kinh tế giữa các ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm. Năng suất lao động xã hội thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và năng lực cạnh tranh quốc gia chậm được cải thiện. Đầu tư vẫn dàn trải. Hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư còn thấp, còn thất thoát, lãng phí, nhất là nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

Bên cạnh đó, còn một số tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, gây bức xúc trong xã hội. Chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển một số ngành, vùng, nhất là quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản còn yếu, gây lãng phí, thất thoát lớn. Quản lý thị trường, nhất là thị trường bất động sản, thị trường tài chính, có lúc còn lúng túng, sơ hở, thiếu chặt chẽ dẫn đến tình trạng đầu cơ, làm giàu bất chính cho một số người. Chính sách phân phối còn nhiều bất hợp lý.

Những hạn chế, yếu kém cũng có nguyên nhân khách quan là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, những yếu kém vốn có của nền kinh tế, sự chống phá của các thế lực thù địch. Nhưng, trực tiếp và quyết định nhất vẫn là nguyên nhân chủ quan.

“Ban Chấp hành Trung ương xin tự phê bình trước Đại hội và trước nhân dân về những khuyết điểm, yếu kém đã làm hạn chế những thành tựu lẽ ra có thể đạt được nhiều hơn”, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới